05.05.2020

Nyhed

Flyforsinkelse: Flyselskabet fik tilkendt sagsomkostninger for unødigt sagsanlæg

Københavns Byret har netop givet luftfartsselskab medhold i, at anlæggelse af sag om flyforsinkelse ikke var nødvendiggjort. Flyselskabet fik tilkendt sagsomkostninger.

Sagen omhandlede flypassagerer, der var repræsenteret ved en professionel partsrepræsentant. Partsrepræsentant havde sendt en påkravsskrivelse på en mailadresse tilhørende luftfartsselskabet, men mailadressen var forbeholdt medlemmer af flyselskabets fordelsprogram. Som svar på henvendelsen havde luftfartsselskabet anmodet partsrepræsentanten om at oplyse medlemsnummeret for at kunne behandle henvendelsen. Retten skulle derfor tage stilling til, om kravet kunne anses for at være kommet frem til rette modtager.


Krav sendt afsted til den forkerte mailadresse

Retten lagde vægt på, at der var tale om en professionel partsrepræsentant, som derfor burde vide, at påkravsskrivelser ikke kan fremsendes til en vilkårlig afdeling, som åbenlyst ikke behandler krav om kompensation for flyforsinkelse eller aflysning. Derudover fandt Retten det betænkeligt, at en professionelpartsrepræsentant, der repræsenterer utallige flypassagerer i sager om kompensation, ikke kan fremsende påkravsskrivelser til luftfartsselskabets korrekte mail, eller i mangel heraf fremsende påkravsskrivelsen med almindelig post.

Afgørelsen…

Under disse omstændigheder fandt Retten det ikke godtgjort, at påkravsskrivelsen kunne anses for at være kommet frem. Retten fandt det derfor ikke godtgjort, at anlæggelse af sagen var nødvendig. Passagerne blev derfor tilpligtet til at betale sagsomkostninger til luftfartsselskabet.


Forsøg på at undgå dialog får konsekvenser

Afgørelsen har stor betydning for flyselskaber, der må betale sagsomkostninger til professionelle partsrepræsentanter, som mere eller mindre bevidst forsøger at undgå en dialog med flyselskabet for at kunne tage sagen til retten og dermed få tilkendt sagsomkostninger. Dette medfører, at flyselskaber ender med at betale mere end blot kompensation til passagerne. Der er efterfølgende blevet afsagt lignende domme, hvor flyselskabet har fået tilkendt sagsomkostninger. Det tyder derfor på, at Retten er opmærksom på problemet og på den måde får rettet op på den uhensigtsmæssige brug af domstolene.

Brug for rådgivning?

NJORD er specialister indenfor sø- og transportret, herunder flyforsinkelse. Du er velkommen til at kontakte vores advokater, hvis du vil vide mere om dommen, samt generelt om flyforsinkelse eller anden transportjura.

Du kan holde dig opdateret ved at følge os på LinkedIn, samt skrive dig op til vores nyhedsbrev på vores hjemmeside.

Seneste nyheder

Ændring af 15%-reglen for familieoverdragelser mindsker økonomisk fordel

Skatteministeriet lægger op til en væsentlig ændring af den såkaldte 15%-regel ved familieoverdragelser. Forældre vil således kunne overdrage fast ejendom til deres børn til +/- 20% af den seneste offentlige ejendomsvurdering efter den 1. juli 2020.  Ændringen betyder, at man fremover får en mindre økonomisk fordel ved familieoverdragelser, da det forventes, at ejendomsvurderingerne vil stige mærkbart.

EDPB har udstedt nye retningslinjer om samtykke

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) udstedte nye retningslinjer om samtykke den 4. maj 2020, som erstatter de ældre retningslinjer fra 2018, så de stemmer overens med databeskyttelsesforordningens (GDPR) bestemmelser. EDPB’s nye retningslinjer har ikke medført væsentlige ændringer, men er flere steder blevet præciseret og uddybet - der er blandt andet blevet tilføjet retningslinjer om samtykkekravet i relation til cookie-walls.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu