Nyeste nyt inden for HR og ansættelsesret

På dette kursus klæder vi HR-ansvarlige på i forhold til de seneste relevante ændringer, der er need to know inden for personalejura, og som kan have betydning for virksomhedens medarbejdere og ikke mindst håndteringen af HR.

pris

Gratis for HR eBogens abonnenter.

Som HR eBogens abonnent kan du endvidere tage en kollega med for kr. 500 pr. kursus.

For ikke-abonnenter er prisen kr. 1.500 ekskl. moms.

tid og sted

D. 29. november 2022 kl. 09:00 - 12:00 i København (Pilestræde 58, 1112 København K).

Der vil ligeledes være mulighed for at deltage online.

tilmelding

Tilmelding er nødvendig via nedenstående link senest d. 22. november 2022.

indhold

Ansættelsesretten er under konstant udvikling. Vi afholder derfor dette kursus om nyeste lovgivning og retspraksis på området. På kurset vil vi også komme ind på seneste lovinitiativer.

På kurset samlet vi op på nye relevante lovændringer, lovinitiativer og retspraksis vedrørende ansættelsesretten. Vi skal blandt andet tale om de nye regler for barselsorlov, den forstærkede beskyttelse af LGBTI-personer, lovgivning om whistleblowerordninger og nyeste retspraksis vedrørende seksuel chikane.

Der vil derudover være mulighed for at stille spørgsmål og få afklaret nogle af de HR-udfordringer, som I deltagere støder på i hverdagen.

oplægsholdere

Miriam Michaelsen, advokat og partner
Miriam har de sidste 10 år rådgivet og undervist danske og internationale virksomheder i individuel og kollektiv ansættelsesret. Hun står også i spidsen for NJORDs tværfaglige juridiske team, som bekæmper og fører retssager om ulovlig deling af billeder og film på nettet med krænkende indhold. Hun har i den forbindelse stiftet forening Digitalt Ansvar (DIGA), som arbejder for tidssvarende lovgivning og effektiv efterforskning af digitale krænkelser.

Simone Viuf Christiansen, advokat
Simone rådgiver om alle forhold inden for arbejds- og ansættelsesretten, både i forholdet mellem virksomheden og den enkelte medarbejder og vedrørende kollektive overenskomster. Rådgivningen omfatter blandt andet udarbejdelse af ansættelsesaftaler, ændringer i og ophør af ansættelsesforhold, bonus- og incitamentsordninger og sager om diskrimination og ligebehandling. Simone har desuden stor erfaring med rådgivning af udenlandske klienter og deres HR-compliance i Danmark.

Sara Margon Prip, advokatfuldmægtig
Sara rådgiver inden for alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten. Sara har især erfaring inden for den individuelle ansættelsesret, herunder i forbindelse med gennemgang og udarbejdelse af ansættelseskontrakter, ændringer i og ophør af ansættelsesforhold samt diskriminationssager.

Det siger deltagere om tidligere kurser

Tak for et - som altid - godt kursus i dag med meget relevant indhold. I er gode til at formidle stoffet på en let forståelig måde, gerne krydret med humor og eksempler fra den virkelige verden. Antallet af kursister og jeres imødekommenhed gør at der er tid og rum til at stille spørgsmål og debattere aktuelle sager. Og så er beliggenheden, lokalet, udsigten og forplejningen også bare helt i top. Glæder mig til næste gang.

Tak for et rigtig godt seminar i går og tak for at jeg fik lov til at være med som gæst. I var begge inspirerende at lytte til og havde et stort nærvær som gjorde timerne fløj afsted. God og ligeværdig dialog med mange gode vinkler og praktiske eksempler.

Vil du holdes opdateret?