Persondata

Fremtidens markeder vil kræve, at virksomheder er gennemsigtige, og snart vil lovgivningen også understøtte kundernes og borgernes ret til at ”få oplysninger slettet”. Det kan derfor være nødvendigt for virksomhedens forretningsmodel at være i compliance med eksisterende og fremtidig lovgivning – allerede nu.

Fra maj 2018 vil Europa Parlamentets databeskyttelsesforordning træde i kraft i alle EU-lande. Det betyder, at alle virksomheder, der opbevarer persondata, bliver forpligtede til at overholde de ændrede procedurer for, hvordan virksomheden indsamler, behandler og opbevarer data.

Opbevarer din virksomhed fx personers adresser, e-mails eller kreditkortoplysninger? Så anbefaler vi, at du sikrer, at jeres databehandling er i compliance med de eksisterende regler på området, og at I forbereder jer på de kommende krav, der følger med databeskyttelsesforordningen.

Klar til at overholde de nye krav?

Mange virksomheder vil kunne opnå et forspring i konkurrencen, hvis de allerede nu sikrer, at de overholder databeskyttelseslovgivningen og er forberedte på databeskyttelsesforordningens ikrafttræden.

Hør mere om hvordan din virksomhed kan nå at overholde databeskyttelsesforordningens regler. 

Hos NJORD har vi en trinvis tilgang til at sikre din virksomheds compliance. Vi vil også altid bede dig overveje, hvilke forventninger dine interessenter har til din behandling af deres personlige data. For en ting er krav – en anden er muligheder.

Download vores oversigt over de nye krav: Lever din virksomhed op til de persondataretlige krav?

NJORDs Persondata Compliance Pakke

Hos NJORD tilbyder vi jer en Persondata Compliance Pakke i forbindelse med jeres arbejde med overholdelsen af reglerne på persondataområdet. Pakken indeholder de juridiske ydelser, der sikrer, at jeres virksomhed opererer i overensstemmelse med lovgivningen og er klædt på til det tidspunkt, hvor databeskyttelsesforordningen træder i kraft.

Step 1 – Data Flow Analyse

Step 2 – Interne retningslinjer og procedurer

Et tværfagligt team

NJORDs databeskyttelsesteam er tværfagligt med en stærk baggrund inden for Life Science, ansættelsesret, selskabsret, skat, e-handel og immaterialret. Vi kan hjælpe med at navigere uden om faldgruberne i dansk og international databeskyttelsesret.

Vi rådgiver og assisterer klienter inden for alle aspekter af dansk, europæisk og international databeskyttelse vedrørende behandlingen af alle typer persondata, herunder den særlige beskyttelse af følsomme personoplysninger. Endvidere rådgiver vi HR-afdelinger om behandlingen af personoplysninger.

Eksempler på vores ydelser:

På baggrund af vores unikke skandinaviske og baltiske struktur er vi i stand til at levere enkeltløsninger, der dækker flere lande.

Vil du vide mere ?

Hvad skal en dataflowanalyse indeholde?

Inden databeskyttelsesforordningen træder i kraft i maj 2018, vil det være en god idé, hvis alle virksomheder, der behandler og opbevarer persondata, foretager en analyse af deres dataflow. Men har du styr på, hvad en dataflowanalyse skal indeholde? Og hvad gavner den?

Databeskyttelsesforordningen: Gå i gang nu – og undgå bøder

Databeskyttelsesforordningen træder i kraft den 25. maj 2018. Herefter er alle virksomheder, der opbevarer persondata, forpligtet til at følge de nye regler. Hvis ikke reglerne overholdes, kan man risikere markant højere bødeniveauer end tidligere. Vi anbefaler derfor, at du starter arbejdet med databeskyttelsesforordningen nu.

Kontakt

Se hele teamet

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu