Arrangementer

Her finder du en oversigt over vores aktuelle arrangementer. Det kan være gå hjem-møder, workshops, undervisning, foredrag eller åbne netværksmøder.

Seminar: Optimering af samarbejdet ved større energiprojekter

Der er et stort potentiale for at forenkle og dermed optimere samarbejdet mellem interessenterne ved etablering af større energiprojekter. På dette eftermiddagsseminar vil Steffen Hebsgaard Muff være oplægholder. Seminaret vil komme ind på de økonomiske, juridiske og it-tekniske aspekter ved sådanne projekter. Desuden præsenteres en platform, som kan anvendes til at styrke samarbejdet og gøre udvekslingen af data lettere og meget mere sikker.

TID OG STED

Torsdag den 28. februar 2019, kl. 13.00-16.00, NJORD Law Firm, Pilestræde 58, 1112 København

> Læs mere og tilmeld dig nu

Brushupkursus: Den nye ferielov

Den nye ferielov træder i kraft til september 2020, men får allerede betydning for medarbejdere fra 2019. Hvad indeholder den, og hvad er ændringerne i forhold til den nugældende ferielov? Dette kursus vil klæde dig på til den nye ferielov og give dig en gennemgang af de overordnede regler om ferie og feriefridage. Vi gennemgår de nye regler, overgangsperioden, og hvordan du bør forberede dig på den nye ferielov. Du vil også få brugbare værktøjer til håndtering af overgangsperioden.

TID OG STED

Tirsdag den 9. april 2019, kl. 9.00-12.00, NJORD Law Firm, Pilestræde 58, 1112 København
Onsdag den 10. april 2019, kl. 9.00-12.00, NJORD Law Firm, Åboulevarden 17, 8000 Aarhus

> Læs mere og tilmeld dig nu

Brushupkursus: Generel opdatering om HR og ansættelsesret

Ansættelsesretten er under konstant udvikling. Derfor afholder vi et brushupkursus i generel ansættelsesret, hvor vi gennemgår den nyeste lovgivning og retspraksis på området. Kurset handler primært om at klæde HR ansvarlige på ift. de seneste relevante ændringer, som er need to know, og som kan have betydning for virksomhedens medarbejdere og ikke mindst håndtering af HR.

TID OG STED

Mandag den 3. juni 2019, kl. 9.00-12.00, NJORD Law Firm, Åboulevarden 17, 8000 Aarhus
Tirsdag den 4. juni 2019, kl. 9.00-12.00, NJORD Law Firm, Pilestræde 58, 1112 København

> Læs mere og tilmeld dig nu

Event: Summer Business Networking 2019

MDC og NJORD Law Firm er værter for Summer Business Networking, som afholdes d. 6. Juni 2019 fra kl. 16-20 på vores tagterasse på Pilestræde 58, 1112 København i hjertet af København.
MDC vil igen etablere et “Speaker’s Corner” hvor to eksperter vil holde korte power-talks. Hver oplægsholder går i gang når klokken ringer, og i mellem oplæggene vil der være tid til at netværke og nyde et glas vin og en let aftensmad.

TID OG STED

Torsdag den 6. juni 2019, kl. 16.00-20.00, NJORD Law Firm, Pilestræde 58, 1112 København

> Læs mere og tilmeld dig nu

Brushupkursus: Ligebehandling, forskelsbehandling og barsel

Må man aldrig opsige en gravid medarbejder? Hvordan varsles og afholdes barsels-, fædre- og forældreorlov? Hvilke forpligtelser har arbejdsgiver i forbindelse med medarbejdernes orlov, og særligt inden en eventuel opsigelse af en særligt beskyttet medarbejder – og hvor langt rækker tilpasningsforpligtelsen over for handicappede medarbejdere? Svarene finder du på dette kursus, hvor vi også gennemgår de nyeste regler, lovændringer og seneste retspraksis.

TID OG STED

Onsdag den 4. september 2019, kl. 9.00-12.00, NJORD Law Firm, Pilestræde 58, 1112 København
Torsdag den 5. september 2019, kl. 9.00-12.00, NJORD Law Firm, Åboulevarden 17, 8000 Aarhus

> Læs mere og tilmeld dig nu

Kursus i Databeskyttelse: Løbende persondata-compliance

Vi zoomer ind på den nyeste udvikling inden for databeskyttelsesretten med særlig fokus på HR, og der vil være ekstra opmærksomhed på den løbende compliance i virksomheden. Hvilke tiltag kan bidrage, til at virksomheden til daglig gør det rigtige, og hvad skal man være særligt opmærksom på?

TID OG STED

Onsdag den 18. september 2019, kl. 9.00-12.00, NJORD Law Firm, Pilestræde 58, 1112 København
Torsdag den 19. september 2019, kl. 13.00-16.00, NJORD Law Firm, Åboulevarden 17, 8000 Aarhus

> Læs mere og tilmeld dig nu

Kursus: Den digitale arbejdsplads

Må arbejdsgiver overvåge sine medarbejdere i arbejdstiden? Have GPS i firmabiler og telefoner? Hvordan skal arbejdsgiver behandle og opbevare medarbejdernes personoplysninger? Må arbejdsgiver gribe ind overfor medarbejdernes adfærd på de sociale medier?

TID OG STED

Tirsdag den 22. oktober 2019, kl. 9.00-12.00, NJORD Law Firm, Pilestræde 58, 1112 København
Onsdag den 23. oktober 2019, kl. 9.00-12.00, NJORD Law Firm, Åboulevarden 17, 8000 Aarhus

> Læs mere og tilmeld dig nu

 

Vil du gerne inviteres?

Tilmeld dig et af vores retsfaglige nyhedsbreve, så du får automatisk besked om gå hjem-møder, workshops, undervisning og relevante juridiske emner – direkte i din indbakke.

 Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

Du kan også sende os en mail på event@njordlaw.com, hvis du vil inviteres næste gang, vi holder et arrangement om netop det, du synes er spændende.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu