Betina Guldberg Ulsøe er specialiseret inden for fast ejendom og entrepriseret.
 
Betina Guldberg Ulsøe har betydelig erfaring med at rådgive bygherrer og udførende entreprenører om håndtering af alle former for entrepriseretlige problemstillinger og tvister – herunder i relation til risikostyring, bevisoptagelse og tvisteløsning – og har i den henseende ført en række skønssager, garantiudbetalingssager samt rets- og vold-giftssager.  

Betina Guldberg Ulsøe rådgiver tillige byggeriets parter i forbindelse med indgåelse og udarbejdelse af entreprise- og rådgivningskontrakter.
 

Sprog

Dansk og engelsk.

Vil du holdes opdateret?
Skal vi løse dit problem?