Advokat Charlotte Møller Larsen er specialiseret i strafferet, gældssanering og familieret

Charlotte har et betydeligt kendskab til alle aspekter af strafferetten, herunder færdselsret, berigelseskriminalitet, personfarlig kriminalitet og økonomisk kriminalitet. Charlotte fungerer desuden som bistandsadvokat for forurettede i straffesager. Hun beskæftiger sig både med små og store straffesager og varetager desuden sine klienters interesser i medierne.

Charlotte er certificeret insolvensadvokat. Hendes hovedspeciale indenfor insolvensretten er gældssaneringer og konkursboer. Hun er fast tilknyttet Sø- og Handelsrettens Skifteret som medhjælper på gældssaneringer. Endelig har Charlotte erfaring inden for familieret, herunder primært sager om forældremyndighed.

Medlemskaber

• Medlem af Danske Insolvensadvokater
• Medlem af bestyrelsen for Foreningen af beskikkede forsvarere i omegnsretterne

Sprog

Dansk og engelsk.