Charlotte Snorre Beck er specialistadvokat inden for området familie- og arveret. Charlotte rådgiver primært om skilsmisser og bodelinger, oprettelse af ægtepagter, testamenter og fremtidsfuldmagter, samt behandling af dødsboer og rådgivning om begravelse. Udover at møde for de almindelige domstole, har Charlotte erfaring i at møde i bl.a. Familieretshuset, familieretten og skifteretten.

Ved siden af sit arbejde som advokat, er Charlotte også ekstern lektor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet, hvor hun underviser de studerende i familie- og arveret. Dette giver Charlotte en god erfaring i at formidle juraen, og det betyder meget for Charlotte i sin rådgivning, at juraen er forståelig og kommunikationen er i øjenhøjde med klienterne. Charlotte er ligefrem og giver altid en ærlig vurdering af en sag, og hun sætter en ære i at forventningsafstemme, så med Charlotte ved man altid, hvad man får.

Medlemskaber
  • Medlem af Yngre netværk for familie- og arveretsadvokater og fuldmægtige.

  • Medlem af Danske Familieadvokater

  • Medlem af Danske Arveretsadvokater

Danske FamilieadvokaterDanske Arveretsadvokater

Sprog

Dansk og engelsk.

Sekretærer

Nina Susanne Howson: Familieret, testamenter, fremtidsfuldmagter og ægtepagter.