Christian Brynning Petersen beskæftiger sig primært med bank og finans, kapitalmarkedsret og selskabsret, hvor han besidder indgående viden og kommerciel forståelse. Herunder yder Christian Brynning Petersen rådgivning til internationale såvel som danske virksomheder i forbindelse med markedsføring og etablering på finansielle markeder. 

Rådgivningen centrerer sig om kapitalforvaltning, fundraising, finansielt tilsyn, finansielle produkter, fintech, udbudsdokumentation (prospekter), etablering og drift af kollektive investeringsordninger (bl.a. UCITS og AIF’er), hvidvask mv.

Herudover beskæftiger Christian Brynning Petersen sig med innovative finansielle produkter, blockchain og krypto-aktiver.


Sprog

Dansk og engelsk.