Antikorruption


Vi arbejder mod hvidvaskning og korruption

Det gør vi blandt andet ved i alle sager på tværs af landegrænser at rådgive og anbefale klausuler, der bekæmper og forebygger korruption. Alle medarbejdere følger og holder sig opdateret på hvidvaskningsloven.

NJORD Law Firm repræsenterer Danmark som partnermedlem af den globale antikorruptions organisation Trace International. NJORD er udvalgt som Danmarks repræsentant for Trace, da vi har solid erfaring og viden om anti-bestikkelses love og relaterede compliance spørgsmål, og derfor forpligter os til at give Traces multinationale medlemsvirksomheder ekspertviden om Danmarks lovgivning på området.

Anti-corruption