Digitalt ansvar

Hos NJORD Law Firm tror vi på, at med viden følger ansvar. Vi har vi en lang tradition for at tage ansvar og beskæftige os med områder, hvor vi juridisk kan gøre en forskel – og det kan og gør vi i sager om digitale krænkelser, chikane og vold.

 

Med viden følger ansvar…

Vi skal ikke bare se til, mens mennesker bliver mobbet, chikaneret og afpresset online – fordi der er delt krænkende billeder og videoer af dem uden deres samtykke, fordi de udsættes for doxxing, hacking, grooming, identitestyveri eller creepshots. Loven er klar. Det er ulovligt. Alligevel håndhæves digitale krænkelser og digital kriminalitet ikke på lige fod med fysiske overgreb, og det skal der gøres noget ved.

Læs mere om digitale krænkelser, digital vold og digital chikane her

Digitale krænkelser, digital vold og digital chikane er et stigende samfundsproblem, der fylder rigtig meget for mange mennesker og virksomheder. NJORD har derfor siden 2016 arbejdet aktivt på at repræsentere ofrene i deres kamp mod digital chikane og vold.

 

Det hjælper ikke, at vi siger, at man ikke må dele billeder uden samtykke eller udsætte andre for digital chikane, hvis det ikke får nogen konsekvenser. Så udhules lovgivningens virkning og tilliden til politiet og retssamfundet. Det er vigtigt, at vi som advokater er med til at synliggøre, at retssystemet fungerer, ved at sørge for, at ofre får den hjælp de har ret til og brug for og at digitale krænkelser også har konsekvenser for gerningspersonerne bag.


Digitalt Ansvar

NJORD støttede stiftelsen af foreningen Digitalt Ansvar med blandt andet at huse foreningen i de første år, pro-bono timer, lokaler og IT-udstyr.


Det nytter noget

Den massive samlede indsats mod digitale krænkelser, digital chikane og digital vold fra flere aktørers siden 2017 har skabt en øget bevidsthed om og opmærksomhed på problemet i samfundet. Ofrene forstår nu, at de har ret til og brug for hjælp, samtidig med at retsamfundets håndtering af sagerne har ændret sig markant i en positiv retning. Vi ser blandt andet en skærpet strafferamme for digitale sexkrænkelser, nye straffelovsbestemmelser for blandt andet stalking, identitetstyveri og grooming, og et øget fokus fra politiets side.

Miriam Michaelsen har sammen med sit tværfaglige juridiske team, som rådgiver og bistår privatpersoner, virksomheder og organisationer i sager om cybersikkerhed, digitale chikane og vold bistået forurettede i en lang række sager om digitale krænkelser. Hun har desuden haft en aktiv rolle i en lang række store sagskomplekser.

Herudover har hun aktivt arbejdet for øget fokus på emnet i medierne ved deltagelse som ekspert på området både i radio og i trykte medier. Miriam har blandt andet afholdt en lang række kurser og oplæg for relevante interessenter og deltaget i adskillige debatter i en lang række artikler, TV- og radioudsendelser.