Digitalt ansvar


Hos NJORD Law Firm har vi en lang tradition for at tage ansvar og beskæftige os med områder, hvor vi juridisk kan gøre en forskel – og det kan vi i sager om digitale krænkelser.


Det er enkelt

Vi skal ikke bare se til, mens mennesker bliver mobbet, chikaneret og afpresset, fordi der er delt krænkende billeder og videoer af dem uden deres samtykke. Loven er klar. Det er ulovligt. Alligevel har digitale krænkelser og digital kriminalitet ikke samme konsekvenser som fysiske overgreb, og det skal der gøres noget ved.

Digitale krænkelser er et stigende samfundsproblem, der fylder rigtig meget for mange mennesker. NJORD har derfor siden 2016 arbejdet aktivt på at bekæmpe ulovlig deling af private, krænkende billeder og film.

Det hjælper ikke, at vi siger, at man ikke må dele billeder uden samtykke, hvis det ikke får nogen konsekvenser. Så udhules lovgivningens virkning. Det er vigtigt, at vi synliggør, at retssystemet fungerer, ved at sørge for, at digitale krænkelser også har konsekvenser.


Digitalt Ansvar

NJORD støttede stiftelsen af foreningen Digitalt Ansvar og bistår med pro bono-arbejde i et stort omfang. Formålet med foreningen er klart: Vold, overgreb og seksuelle krænkelser har de samme personlige konsekvenser for dem, der er ofre på nettet, som for ofre, der krænkes på gaden eller i hjemmet. Foreningen består af en række frivillige aktører, forskere og advokater, som tilsammen udgør et tværfagligt team, der arbejder for at sikre mere viden om betydningen af digitale krænkelser, tidssvarende lovgivning og effektiv efterforskning af digitale krænkelser.


Det nytter noget

Den massive samlede indsats mod digitale krænkelser fra flere aktørers side de seneste to år har skabt en øget bevidsthed om problemet i samfundet. Vi ser blandt andet en tendens til digitale adfærdsændringer, en skærpet strafferamme for digitale sexkrænkelser og et øget fokus fra politiets side på digitale krænkelser.

Miriam Michaelsen har sammen med sit team bistået krænkede i mere end 30 sager om digitale sexkrænkelser. Hun har endvidere haft en aktiv rolle i ”Umbrella”-sagen som bistandsadvokat for den krænkede pige.

Herudover har hun aktivt arbejdet for øget fokus på emnet i medierne ved deltagelse som ekspert på området både i radio og i trykte medier. Miriam har blandt andet afholdt en lang række kurser og oplæg for relevante interessenter og deltaget i adskillige debatter i en lang række artikler, TV- og radioudsendelser samt på Folkemødet i 2018.