Miljø


CO2-udledningsbevidste

Med hjælp fra Climate Extender har vi udregnet NJORDs samlede CO2-udledning, som vi løbende kompenserer for gennem investeringer i sol- og vindenergi.

Hos NJORD er omtanke og ansvarsfuldhed integreret i de små og simple valg i dagligdagen. Vi bevidste om ar reducere vores rejseaktivitet og CO2-udledning ved bl.a. at afholde online face-to-face møder i digitale møderum. Derudover har vi et antal kontorcykler, som vi benytter til møder i nærområdet for at minimere bilkørsel på korte strækninger. Flere afdelinger er blevet digitaliseret for på den måde at minimere print.
 

Høje krav til vores leverandører

Vi søger så vidt muligt at samarbejde med leverandører, der har en ambitiøs CSR-politik og/eller lever op til de 10 principper i FN’s Global Compact. Disse krav gælder både nuværende og fremtidige leverandører. 

Eksempler på, hvor vi i hverdagen gør en forskel:

 • Hotelbookinger bestilles via Goodwings, hvor overskuddet går til velgørende formål
 • Plastikflasker er erstattet med postevand, som serveres til møder og for medarbejdere
 • Vores kantine har fokus på madspild, og det er en prioritet, at der hver dag serveres vegetariske retter og ugentlig har vi en vegetarisk dag

Når vi investerer i produkter og servicer, er det altid en prioritet, at produktionen er miljøvenlig, og at produktet er holdbart og af høj kvalitet. Det er både bæredygtigt og meningsfuldt, for det betaler sig på langt sigt.

  NJORD-CYKLEN

  NJORD-cyklen er vores foretrukne transportmiddel. Både city- og ladcykler er altid til rådighed, så vores medarbejdere kan transportere sig nemt og hurtigt til møder eller retssager i byen.

  Sundhed og bevægelse er integreret i vores dagligdag. I samarbejde med OfficeFit, som stiller motionsredskaber til rådighed, cykler, stepper og strækker vi os igennem arbejdsdagen. Desuden har vi investeret i kontorcykler, som vi benytter til møder i nærområdet for at minimere bilkørsel på korte strækninger.

  De seneste år har vi deltaget i cyklistforbundets landsdækkende kampagne ”Vi cykler til arbejde”. I maj måned valgte cirka halvdelen af kontoret i København at droppe bilen og offentlig transport for i stedet at cykle, og tilsammen nåede vi op på hele 7716 km.