Socialt ansvar


Vi investerer i vores medarbejdere

Hos NJORD Law Firm har vi en ambition om at hjælpe med at sikre et godt arbejdsliv for alle – ikke kun for medarbejderne i NJORD, men også for dem, som har svært ved at finde fodfæste på det danske arbejdsmarked. Vi tager derfor hvert år flere praktikanter og har medarbejdere i job med løntilskud med henblik på fastansættelse. Vi tør se muligheder i nye medarbejdere, hvis profil måske ikke helt passer ind. F.eks. har vi efter et praktikophold og en periode med løntilskud ansat en lettisk jurist, som tidligere har arbejdet som dommer i Riga, og som nu hjælper til med at betjene vores russiske klienter.

Social Responsibility