Advokat David Johannesen Spangholm er specialiseret i erhvervsret, boligret og insolvens. David beskæftiger sig hovedsageligt med køb og salg af fast ejendom, retlig regulering af fast ejendom samt tvangsauktioner, hvor han både rådgiver køber, sælger, penge- og realkreditinstitutter. Som certificeret insolvensadvokat beskæftiger han sig med rekonstruktions- og konkursbobehandling. David har et særligt kendskab til lønmodtagerens retsstilling i forbindelse med arbejdsgiverens rekonstruktion og konkurs.

Medlemskaber
  • Medlem af Danske Insolvensadvokater

Certificeret insolvensadvokat

Sprog

Dansk og engelsk.