12.11.2018

Nyhed

Der er fremsat et nyt lovforslag om ændring af aktieoptionsloven

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil det betyde større aftalefrihed i forbindelse med aktiebaserede medarbejderordninger.

Lovforslaget indeholder blandt andet en mulighed for i langt højere grad at aftale, hvad der skal ske med ikke-udnyttede optioner ved medarbejderens fratræden. Efter de nugældende regler har baggrunden for ansættelsesforholdets ophør betydning for medarbejderens rettigheder i forbindelse med fratræden. Hvis en medarbejder bliver opsagt af arbejdsgiveren uden at have misligholdt ansættelsesforholdet, bevarer medarbejderen i dag alle sine optioner. Medarbejderen har ret til en forholdsmæssig andel af de optioner, der ville være blevet tildelt vedkommende, hvis ansættelsesforholdet ikke var opsagt. Hvis medarbejderen derimod selv opsiger sin stilling, mister vedkommende alle sine ikke-udnyttede optioner.

Hvis lovforslaget bliver vedtaget i sin nuværende form, vil det være muligt at aftale, at alle ikke-udnyttede optioner bortfalder ved fratrædelsen, uanset årsagen til ansættelsesforholdets ophør. Det vil også blive muligt at aftale en kortere periode for udnyttelse af optionerne efter fratræden.

Lovforslaget indeholder også en ændring i reglerne om tilbagekøb ved medarbejderens fratræden. Herefter vil det kun være gyldigt at aftale tilbagekøb af aktier, hvis det sker til markedsværdi. Denne regulering er dog fortsat lidt uklar.

NJORD Law Firm holder øje med udviklingen og vender tilbage, når der er nyt.

Seneste nyheder

Generaladvokaten: Tysk motorvejsafgift er ikke i strid med EU-retten

Tyskland indførte i 2015 en såkaldt infrastruktur afgift, som både tyske og andre EU-bilister skal betale for kørsel på de tyske veje. Afgiften skal dække nogle af de ganske betydelige udgifter, som Tyskland har til vedligehold af især motorvejene, som i høj grad tjener som transit færdselsåre gennem EU. I forbindelse med indførelsen af afgiften justerede den tyske regering også den afgift, som tyske bilister skal betale for at have bil, således at de tyske bilisters udgift til den nye infrastrukturafgift i et vist omfang blev neutraliseret.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu