Nyhed

Det bliver lettere at få anerkendt erstatning for en personskade efter en arbejdsulykke

Den 1. januar 2020 trådte en lovændring om arbejdsulykker i kraft, som betyder, at arbejdsskader der går over af sig selv, og skader der ikke kræver behandling, fremover også vil være omfattet af arbejdsulykkesbegrebet.

 Det bliver lettere at få anerkendt erstatning for en personskade efter en arbejdsulykke

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring får samtidig mulighed for at træffe selvstændig afgørelse om anerkendelsesspørgsmålet. Det vil medføre, at flere tilskadekomne vil opleve at få anerkendt deres arbejdsulykke hurtigere.

Der er ingen ændringer i kriterierne for, hvornår en arbejdsulykke udløser erstatning, hvordan erstatningen vurderes, eller hvor stor erstatningen bliver.

Lovændringen gælder kun for skader, der er sket fra 1. januar 2020.

Med den nye lov er klagefristen 4 uger fra afgørelsen for alle parter. Fristen for udbetaling er 5 uger fra afgørelsen.

Kontakt NJORD

Kontakt advokat Jørgen Dreyer, hvis du har spørgsmål om arbejdsskader eller ønsker hjælp til en konkret sag.

Vil du vide mere?
Vil du holdes opdateret?
Skal vi løse dit problem?