Advokat Emma Hertel Theilmann er specialiseret i familie- og arveret. Hun beskæftiger sig med skilsmisser og det økonomiske opgør i forbindelse med skilsmisse, kaldet bodeling. Emma rådgiver og fører retssager i spørgsmål om forældremyndighed, børns bopæl, samvær m.v. Derudover udarbejder Emma ægtepagter og testamenter.

Emma har desuden valgt at specialisere sig indenfor adoptionsområdet. Hun rådgiver i hele adoptionsprocessen og beskæftiger sig med sagsvurderinger omkring adoption samt klagemuligheder efter afslag på adoption.

Sprog

Dansk og engelsk.

Sekretærer

Hanne Pedersen: Familieret og strafferet.
Nina Susanne Howson: Familieret, testamenter, fremtidsfuldmagter og ægtepagter.

Jeg lægger vægt på, at min sagsbehandling er effektiv og løsningsorienteret med klientens behov i fokus. Samtidig er det vigtigt for mig, at kommunikationen med klienterne foregår i øjenhøjde og med respekt for den følelsesmæssigt vanskelige situation klienterne i disse sagstyper kan befinde sig i.

- Emma Hertel Theilmann
Skal vi løse dit problem?