Advokat Emma Hertel Theilmann er specialiseret i familie- og arveret. Hun beskæftiger sig med skilsmisser og det økonomiske opgør i forbindelse med skilsmisse, kaldet bodeling. Emma rådgiver og fører retssager i spørgsmål om forældremyndighed, børns bopæl, samvær m.v. Derudover udarbejder Emma ægtepagter og testamenter.

Emma har desuden valgt at specialisere sig indenfor adoptionsområdet. Hun rådgiver i hele adoptionsprocessen og beskæftiger sig med sagsvurderinger omkring adoption samt klagemuligheder efter afslag på adoption.

Sprog

Dansk og engelsk.

Jeg lægger vægt på, at min sagsbehandling er effektiv og løsningsorienteret med klientens behov i fokus. Samtidig er det vigtigt for mig, at kommunikationen med klienterne foregår i øjenhøjde og med respekt for den følelsesmæssigt vanskelige situation klienterne i disse sagstyper kan befinde sig i.

- Emma Hertel Theilmann
Skal vi løse dit problem?