Arrangement

Brushupkursus: Den nye ferielov

Den nye ferielov træder i kraft til september 2020, men får allerede betydning for medarbejdere fra 2019. Hvad indeholder den, og hvad er ændringerne i forhold til den nugældende ferielov?

Dette kursus vil klæde dig på til den nye ferielov og give dig en gennemgang af de overordnede regler om ferie og feriefridage. Vi gennemgår de nye regler, overgangsperioden, og hvordan du bør forberede dig på den nye ferielov. Du vil også få brugbare værktøjer til håndtering af overgangsperioden.

Pris

For ikke-abonnenter er prisen kr. 1.500 ekskl. moms.
Gratis for HR eBogens abonnenter. Som HR eBogs abonnent kan du endvidere tage en kollega med for kr. 500 pr. kursus.

Tid og sted

Torsdag den 9. maj 2019, kl. 9.00 til 12.00, NJORD Law Firm, Åboulevarden 17, 8000 Aarhus

Tilmelding

Tilmeld dig kurset torsdag den 9. maj 2019

Tilmelding skal ske senest den 1. maj 2019.

Indhold

Den nye ferielov byder på en række væsentlige ændringer, som vil få praktisk betydning for virksomhedernes HR afdelinger, bogholderi og medarbejdere. Blandt andet gør den op med det forskudte ferieår, som er blevet kritiseret af EU-Kommissionen. Ændringerne vil blandt andet betyde, at nyuddannede kan afholde betalt ferie allerede fra det første år af deres ansættelse.

Men ændringerne har også betydning for alle andre medarbejdergrupper, blandt andet på grund af indførelsen af samtidighedsferie, en ferieafholdelsesperiode på 16 måneder, hensættelsesperioden og overgangsreglerne.

Den nye ferielov

  • Nye regler om samtidighedsferie
  • Nyt optjeningssystem
  • Overgangsperioden

Reglerne om ferie og feriefridage

  • Varsling og placering af ferie
  • Løn under ferie
  • Fravigelse af ferieloven
  • Feriefridage

Nyeste regler, lovændringer og seneste retspraksis

Oplægsholdere

Miriam Michaelsen er advokat og partner i NJORD Law Firm med speciale i individuel og kollektiv ansættelsesret. De sidste 10 år har Miriam løbende rådgivet og undervist danske og internationale virksomheder om HR-retten. Ofte agerer Miriam back office for HR-afdelinger med faglig såvel som menneskelig sparring, og så er hun medredaktør af HR eBogen.

Anna Cholewa Petersen er advokatfuldmægtig i NJORD Law Firm. Anna rådgiver om alle aspekter af ansættelsen – både før, under og efter ansættelsen, og hun har især erfaring med rådgivning inden for reglerne om individuelle ansættelsesforhold, herunder forskelsbehandling, ligebehandling og usaglig opsigelse. Anna er også medforfatter af HR eBogen.

Sanne Reinhold Pedersen er advokat i NJORD Law Firm og rådgiver som specialist inden for ansættelses- og arbejdsret, herunder indgåelse af ansættelsesaftaler, opsigelser og fratrædelsesaftaler samt ansættelsesretlig due diligence i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. Sanne har stor erfaring med at rådgive erhvervslivet – både nationalt og internationalt. Hun fører desuden retssager ved de almindelige domstole samt arbejdsretten.

Camilla Cuculiza er advokatfuldmægtig i NJORD Law Firm. Camilla rådgiver om alle forhold inden for ansættelses- og arbejdsretten, herunder udarbejdelse af ansættelsesaftaler, ændringer i og ophør af ansættelsesforhold samt diskriminationssager. Camilla har især erfaring med rådgivning omkring ledende medarbejdere og direktørers ansættelsesvilkår.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu