Arrangement

Brushupkursus: Ligebehandling, forskelsbehandling og barsel

Må man aldrig opsige en gravid medarbejder? Hvordan varsles og afholdes barsels-, fædre- og forældreorlov? Hvilke forpligtelser har arbejdsgiver i forbindelse med medarbejdernes orlov, og særligt inden en eventuel opsigelse af en særligt beskyttet medarbejder – og hvor langt rækker tilpasningsforpligtelsen over for handicappede medarbejdere?

Svarene finder du på dette kursus, hvor vi også gennemgår de nyeste regler, lovændringer og seneste retspraksis.

Herudover kommer vi ind på de nyeste regler om fædre-, medmor- og forældreorlov. Særligt, i forlængelse af ændringerne i de kollektive overenskomster og regeringens udspil til øremærket fædreorlov, er det vigtigt som virksomhed at tage stilling til og være på forkant med dette for at være konkurrencedygtig.

Pris

For ikke-abonnenter er prisen kr. 1.500 ekskl. moms.

Gratis for HR eBogens abonnenter. Som HR eBogs abonnent kan du endvidere tage en kollega med for kr. 500 pr. kursus.

Tid og sted

Onsdag den 4. september 2019, kl. 9.00 til 12.00, NJORD Law Firm, Pilestræde 58, 1112 København
Torsdag den 12. september 2019, kl. 9.00 til 12.00, NJORD Law Firm, Åboulevarden 17, 8000 Aarhus

Tilmelding

> Tilmeld dig kurset onsdag den 4. september 2019

Tilmelding skal ske senest den 28. august 2019.

Tilmeld dig kurset torsdag den 12. september 2019

Tilmelding skal ske senest den 5. september 2019.

Indhold

Medarbejdere er generelt beskyttet mod forskelsbehandling både i forbindelse med ansættelse, under ansættelsen og i forbindelse med opsigelse. Vi kommer igennem alle faldgruberne, for at sikre at du kender retsstillingen, så virksomheden ikke senere kan blive mødt med et krav om eksempelvis uberettiget afskedigelse eller forskelsbehandling. Vi gennemgår emnerne med konkrete eksempler fra praksis, og der vil være tid til at stille uddybende spørgsmål undervejs.

Ligebehandling

 • Gravide medarbejdere og fædre på vej på orlov – omplaceringspligt og opsigelsesbeskyttelse
 • Godtgørelse for afskedigelse i strid med ligebehandlingsloven

Forskelsbehandling

 • Race, religion, m.v.
 • Særligt om religiøse symboler
 • Handicapbegrebet og arbejdsgivers tilpasningsforpligtelse
 • Arbejdsgivers forpligtelser inden opsigelse af en særlig beskyttet medarbejder

Barsel

 • De forskellige former for orlov efter barselsloven
 • Barselsfordelingen
 • Varsling og konsekvenser af manglende varsling
 • Løn eller dagpenge til medarbejderen
 • Refusion til arbejdsgiver
 • Opsigelse af en gravid medarbejder eller en medarbejder, som har udnyttet retten til orlov

   - Bevisbyrden
   - Krav om godtgørelse eller genansættelse
   - Den særlige beskyttelsesregel for kvindelige funktionærer
   - Nyeste regler, lovændringer og seneste retspraksis


Oplægsholdere

Miriam Michaelsen er advokat og partner i NJORD Law Firm med speciale i individuel og kollektiv ansættelsesret. De sidste 10 år har Miriam løbende rådgivet og undervist danske og internationale virksomheder om HR-retten. Ofte agerer Miriam back office for HR-afdelinger med faglig såvel som menneskelig sparring, og så er hun medredaktør af HR eBogen.

Anna Cholewa Petersen er advokatfuldmægtig i NJORD Law Firm. Anna rådgiver om alle aspekter af ansættelsen – både før, under og efter ansættelsen, og hun har især erfaring med rådgivning inden for reglerne om individuelle ansættelsesforhold, herunder forskelsbehandling, ligebehandling og usaglig opsigelse. Anna er også medforfatter af HR eBogen.

Sanne Reinhold Pedersen er advokat i NJORD Law Firm og rådgiver som specialist inden for ansættelses- og arbejdsret, herunder indgåelse af ansættelsesaftaler, opsigelser og fratrædelsesaftaler samt ansættelsesretlig due diligence i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. Sanne har stor erfaring med at rådgive erhvervslivet – både nationalt og internationalt. Hun fører desuden retssager ved de almindelige domstole samt arbejdsretten.

Camilla Cuculiza er advokatfuldmægtig i NJORD Law Firm. Camilla rådgiver om alle forhold inden for ansættelses- og arbejdsretten, herunder udarbejdelse af ansættelsesaftaler, ændringer i og ophør af ansættelsesforhold samt diskriminationssager. Camilla har især erfaring med rådgivning omkring ledende medarbejdere og direktørers ansættelsesvilkår.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu