Arrangement

Kursus: Advarsel, opsigelse og bortvisning

Hvornår er det relevant at give en skriftlig advarsel – og hvor længe gælder den egentlig? Hvad er kravene til en saglig opsigelse? Hvornår er en bortvisning berettiget? Og i hvilke situationer giver det mening at overveje at tilbyde en fratrædelsesaftale?

Svarene finder du på dette kursus, hvor vi gennemgår de væsentligste lovregler og den seneste retspraksis. Du får også to værktøjer med hjem i form af skabeloner til en skriftlig advarsel og en opsigelsesskrivelse.

Pris

Gratis for HR eBogens abonnenter. Som HR eBogs abonnent kan du endvidere tage en kollega med for kr. 500 pr. kursus.

For ikke-abonnenter er prisen kr. 1.500 ekskl. moms.

Tid og sted

Tirsdag den 5. maj 2020, kl. 9.00 til 12.00 i København NJORD Law Firm, Pilestræde 58, 1112 København
Onsdag den 6. maj 2020, kl. 9.00 til 12.00 i Aarhus NJORD Law Firm, Åboulevarden 17, 8000 Aarhus

Tilmelding

> Tilmeld dig kurset tirsdag den 5. maj 2020
> Tilmeld dig kurset onsdag den 6. maj 2020

Tilmelding skal ske senest den 30. april 2020

Indhold

Formålet med dette kursus er, at du skal kende retstilstanden, så din virksomhed ikke bliver mødt med krav, der vedrører uberettiget afskedigelse. Emnerne vil blive underbygget med konkrete eksempler, ligesom der vil være tid til at stille spørgsmål og sparre med underviserne og de øvrige deltagere om udfordringerne i dagligdagen.

Advarsel

 • Mundtlig eller skriftlig påtale?
 • Hvor lang tid er advarslen gyldig?
 • Påvirkning af medarbejderens performance og arbejdsmiljø?
 • Grundlag for en senere opsigelse?

Opsigelse

 • Den praktiske håndtering, når man skal opsige en medarbejder
 • Arbejdsforpligtelse, suspension eller fritstilling?
 • Saglighedsvurdering og gennemgang af relevant praksis
 • Medarbejderens forhold eller virksomhedens forhold?
 • Godtgørelsesniveau ved usaglig opsigelse
 • Hvornår er en fratrædelsesaftale relevant?

Bortvisning

 • Hvornår foreligger der væsentlig misligholdelse?
 • Samspil med ansættelseskontrakt og personalepolitikker
 • Håndtering i praksis – hvad siger man til kollegaerne?
 • Krav fra medarbejderen – regler og praksis vedrørende godtgørelse og erstatning
 • Egen opsigelse eller fratrædelsesaftale med forkortet varsel som alternativ til bortvisning

Fratrædelsesaftaler

 • Hvornår er en fratrædelsesaftale relevant?
 • Elementerne i aftalen
  • Fritstilling eller arbejdsforpligtelse?
  • Godtgørelse
  • Outplacement
  • Ferieafholdelse
 • Fuld og endelig afgørelse
 • Ugyldige aftaler og tilsidesættelse

Oplægsholdere

Miriam Michaelsen er advokat og partner i NJORD Law Firm med speciale i individuel og kollektiv ansættelsesret. De sidste 10 år har Miriam løbende rådgivet og undervist danske og internationale virksomheder om ansættelsesret og HR. Ofte agerer Miriam back office for HR-afdelinger med faglig såvel som menneskelig sparring, og så er hun medforfatter af HR eBogen. Herudover besluttede Miriam sig for 3 år siden til at gå ind i kampen mod digitale krænkelser, og Miriam er nu Danmarks ledende ekspert på området.

Julie Klingsholm Borg beskæftiger sig med arbejds- og ansættelsesret samt selskabsret. Julie er vores problemknuser. Hun tager alle henvendelser og problemstillinger alvorligt, og hun er skarp i krydsfeltet mellem persondata og HR.

Camilla Cuculiza er advokatfuldmægtig i NJORD Law Firm. Camilla rådgiver om alle forhold inden for ansættelses- og arbejdsretten, herunder udarbejdelse af ansættelsesaftaler, ændringer i og ophør af ansættelsesforhold samt diskriminationssager. Camilla har især erfaring med rådgivning omkring ledende medarbejdere og direktørers ansættelsesvilkår.

Det siger deltagere om tidligere kurser

"Tak for et - som altid - godt kursus i dag med meget relevant indhold. I er gode til at formidle stoffet på en let forståelig måde, gerne krydret med humor og eksempler fra den virkelige verden. Antallet af kursister og jeres imødekommenhed gør at der er tid og rum til at stille spørgsmål og debattere aktuelle sager. Og så er beliggenheden, lokalet, udsigten og forplejningen også bare helt i top. Glæder mig til næste gang."

- Mette Petersen

"Tak for et rigtig godt seminar i går og tak for at jeg fik lov til at være med som gæst. I var begge inspirerende at lytte til og havde et stort nærvær som gjorde timerne fløj afsted. God og ligeværdig dialog med mange gode vinkler og praktiske eksempler."

"Jeg er blevet opdateret på det nyeste inden for området, og jeg ved nu, hvad jeg skal være særligt opmærksom på og eventuelt hvad jeg skal læse op på. Det allerbedste er dog, at vi kan tale så frit og høre hvordan andre griber lignende situationer an. Jeg ville ønske, der var et brush-up kursus hver uge, for det er både lærerigt og hyggeligt."

 

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu