NJORDs finske team, der ledes af Heikki Selin, hjælper internationale og nordiske klienter med deres forskellige sagsområder i Finland. Teamet fungerer som bro mellem det finske og det internationale marked for både store og små virksomheder. Vi er specialiseret i at hjælpe virksomheder med at planlægge og gennemføre indtrædelse på nye markeder og i at bistå ved transaktioner mellem Finland og de nordiske markeder.
 

HVORFOR VÆLGE NJORDS FINSKE TEAM?

Vi er rustet til at håndtere problemer med forskellige grader af kompleksitet. Vi stræber efter at facilitere din virksomheds succes; både ved at muliggøre en gnidningsløs markedsentré og ved at yde løbende assistance, når nye spørgsmål opstår på de forskellige driftsstadier. Til dette formål udvælges et team af specialister nøje for at imødekomme dine behov lokalt og internationalt. Ingen løsninger er ens, hvorfor vores primære fokus er at finde det bedste resultat tilpasset enhver situation.
 

VORES EKSPERTOMRÅDER 
 

selskabsret


Juridiske rådgivere spiller en afgørende rolle med hensyn til at identificere problemstillinger og hjælpe virksomhederne med at udnytte muligheder effektivt. Hos NJORD Law Firm sætter vi en ære i at udvikle nye og mere effektive måder at levere juridisk og erhvervsrettet rådgivning af høj kvalitet inden for alle praksisområder, der er vigtige for vores klienter og deres virksomhed.
 

erhvervsret


Det finske team er vant til at navigere i komplekse og strikse regler inden for erhvervsret i Finland, og vi hjælper dig gerne med dine udfordringer. Vi har altid din interesse for øje, derfor leverer vi løsninger, der er kompatible med dine ambitioner såvel som finsk erhvervsret.


arbejdsret


Den finske beskæftigelseslovgivning er kompleks. Vi har erfaring med at hjælpe internationale og lokale finske arbejdsgivere med alsidige beskæftigelsesforhold i Finland. Uanset om din sag vedrører rekrutterings- eller opsigelsesprocesser, er vi rustet til at hjælpe dig.
 

IMMATERIALRET 


Immaterialrettigheder er vigtige aktiver for moderne virksomheder. At sikre og varetage vores klienters interesser, især med hensyn til varemærke- og ophavsrettigheder, udgør en central del af de tjenester, vi leverer. Vi tilstræber forebyggende beskyttelse, men er også rustet til at handle hurtigt ved de lokale myndigheder og den finske markedsdomstol.


TMT


TMT er et dynamisk og stadigt omskifteligt retsområde. Det finske team har erfaring med at rådgive kunder med deres teknologi, medier og telekommunikationsrelaterede forespørgsler. De leverede tjenester spænder fra opkøb og andre transaktioner af teknologi og software til compliance-vurderinger af IKT- og IT-løsninger, især med hensyn til wi-fi- og infotainment-systemløsninger og rådgivning ved licensforhandlinger. Vi hjælper desuden vores kunder med at oprette websteder og rådgiver om spørgsmål inden for datasikkerhed og beskyttelse af webstedsindhold.
 

logo
o
o
o
Står du overfor en udfordring?