Kamilla Pierdola Mondrup beskæftiger sig med persondataret, herunder i relation til blandt andet implementering af kravene i persondataforordningen, mapping af data, udarbejdelse af databehandleraftaler, persondatapolitikker, samtykkeerklæringer, whistleblowerordninger, overførsel af data til tredjelande, anmeldelses- og tilladelsesforhold m.v.

Kamilla Pierdola Mondrup har desuden erfaring inden for ansættelsesret, markedsføringsret, IT-ret og offentlig ret, hvor persondataretten spiller en afgørende rolle.

Derudover holder Kamilla Pierdola Mondrup foredrag vedrørende persondataforordningen.

Publikationer

Forfatter til en række artikler vedrørende persondataforordningen

Sprog

Dansk, tysk og engelsk.

Vil du holdes opdateret?
Skal vi løse dit problem?