Advokat Karen Ibsen Vedtofte beskæftiger sig med fast ejendom med særligt fokus på lejeret og rådgiver inden for alle aspekter af lejeretten, herunder blandt andet om indgåelse af lejekontrakter, varsling af lejeforhøjelser, tvister om lejens størrelse samt fraflytningskrav.

Derudover yder Karen Ibsen Vedtofte højt specialiseret rådgivning til private og virksomheder i forbindelse med køb og salg af boliger og ejendomme, herunder ideelle anparter og andelsboliger.

Yderligere rådgiver Karen Ibsen Vedtofte bygherrer og entreprenører i forbindelse med udarbejdelse og indgåelse af entreprisekontrakter samt i forbindelse med løsning af tvister.

Karen Ibsen Vedtofte fører løbende retssager ved de almindelige domstole og ved Voldgiftsnævnet.

 

MEDLEMSKABER

  • Medlem af Danske Boligadvokater

Danske Boligadvokater

Sprog

Dansk og engelsk.