Kim Høibye beskæftiger sig med bank- og finansieringsret og har særlig erfaring med rådgivning til internationale virksomheder i forbindelse med markedsføring og etablering på det danske marked.

Kim Høibyes rådgivning inkluderer også virksomheder, som er underlagt finansielt tilsyn, kapitalforvaltning, finansielle produkter, etablering og drift af kollektiv investeringsordninger og strukturer (bl.a. UCITS, AIFs og P/E).

Herudover rådgiver Kim Høibye om kapitalmarkedsret, herunder børsnotering (IPO’er og APO’er), private placeringer, udbudsdokumentation (prospekter) og MiFID.

I kraft af sit bestyrelsesarbejde i en lang række investeringsfonde og finansielle institutter, har Kim Høibye opnået et indgående kendskab til kommercielle anliggender og regulatoriske forhold i forbindelse med etablering, drift og regulering af finansielle virksomheder.

Medlemskaber
  • Medlem af bestyrelsen i en række børsnoterede UCITS fonds
  • Medlem af Advisory Board for FOCOFIMA (Forum for Company Law and financial Market Law) ved Københavns Universitet
  • Medlem af bestyrelsen i hedgefondene HP Hedge, Nykredit Alpha, Nykredit Mira, Nykredit KOBRA
Sprog

Dansk, engelsk og tysk. 
 

Vil du holdes opdateret?
Skal vi løse dit problem?