Konkurrencebegrænsende aftaler

På dette kursus får du en dybere forståelse for din virksomheds muligheder for at indgå konkurrencebegrænsende aftaler med medarbejdere. 

PRIS


Gratis for HR eBogens abonnenter. 

Som HR eBogens abonnent kan du endvidere tage en kollega med for kr. 500 pr. kursus.

For ikke-abonnenter er prisen kr. 1.500 ekskl. moms.

 
TID OG STED


København: onsdag den 17. november 2021, kl. 09.00-12.00.

Aarhus: tirsdag den 23. november 2021, kl. 09:00-12:00.

Tilmelding skal ske senest den 10. november 2021.


InDhold

Hvornår har din virksomhed brug for en særlig beskyttelse? Og hvad gælder allerede i medfør af loven? Vi klæder dig på til at beskytte din virksomhed bedst muligt med færrest mulige omkostninger.

På kurset gennemgår vi reglerne om loyalitet og tavshedspligt i ansættelsesforholdet, lov om forretningshemmeligheder, markedsføringsloven og aftaler om konkurrence- og kundeklausuler. 

Herudover får du brugbare værktøjer med hjem i form af konkrete forslag til formuleringer i ansættelseskontrakten. 


OPLÆGSHOLDERE

Miriam Michaelsen har de sidste 10 år rådgivet og undervist danske og internationale virksomheder om ansættelsesret og HR og så er hun medforfatter af HR eBogen. Herudover besluttede Miriam sig for 3 år siden til at gå ind i kampen mod digitale krænkelser, og Miriam er nu Danmarks ledende ekspert på området.

Camilla Cuculiza rådgiver om alle forhold inden for ansættelses- og arbejdsretten, herunder udarbejdelse af ansættelsesaftaler, ændringer i og ophør af ansættelsesforhold samt diskriminationssager. Camilla har især erfaring med rådgivning omkring ledende medarbejdere og direktørers ansættelsesvilkår.

Kamilla Mondrup rådgiver offentlige myndigheder samt danske og internationale virksomheder om alle aspekter indenfor ansættelsesretten i forholdet mellem arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder. Hun har derudover erfaring med markedsføringsret, IT-ret samt databeskyttelseslovgivningen.

Det siger deltagere om tidligere kurser

Tak for et - som altid - godt kursus i dag med meget relevant indhold. I er gode til at formidle stoffet på en let forståelig måde, gerne krydret med humor og eksempler fra den virkelige verden. Antallet af kursister og jeres imødekommenhed gør at der er tid og rum til at stille spørgsmål og debattere aktuelle sager. Og så er beliggenheden, lokalet, udsigten og forplejningen også bare helt i top. Glæder mig til næste gang.

Tak for et rigtig godt seminar i går og tak for at jeg fik lov til at være med som gæst. I var begge inspirerende at lytte til og havde et stort nærvær som gjorde timerne fløj afsted. God og ligeværdig dialog med mange gode vinkler og praktiske eksempler.

Vil du holdes opdateret?