Nyhed

Ligedeling af børne- og ungeydelsen mellem forældre efter nytår

Folketinget har vedtaget et nyt lovforslag, der sørger for ligedeling af børne- og ungeydelsen mellem forældre fra og med den 1. januar 2022. Samtidig sker der en indkomstaftrapning, så ægtefællens indkomst ikke har betydning for størrelsen på børne- og ungeydelsen.

Den supplerende grønne check vil som udgangspunkt skulle deles ligeligt mellem forældrene.

Ligedeling af børne- og ungeydelse

FORÆLDRENE BOR SAMMEN

Hvis I har fælles forældremyndighed og bor sammen, skal børne- og ungeydelsen som udgangspunkt deles mellem jer med halvdelen til hver, uanset om I er gift eller ugift samlevende.
 

FORÆLDER HAR FULD FORÆLDREMYNDIGHED

Hvis du har fuld forældremyndighed, udbetales hele børne- og ungeydelsen til dig.
 

FORÆLDRENE BOR HVER FOR SIG

Hvis I har fælles forældremyndighed, men ikke er registreret på samme bopælsadresse i hele perioden fra og med den 19. oktober 2021 til og med den 21. november 2021, er hovedreglen, at den, der hidtil har modtaget hele børne- og ungeydelsen, fortsat modtager ydelsen selv.

Denne hovedreglen fraviges i følgende tilfælde:

  • Hvis forældrene er enige om/aftaler, at de deler børne- og ungeydelsen med halvdelen til hver.
  • Hvis et barn bor 9 ud af 14 dage hos den anden forælder, og forælderen kan dokumentere dette med en samværsafgørelse eller forlig.
  • Retten til børne- og ungeydelsen fortabes ved f.eks. udrejse af landet.

Hvis I er flyttet fra hinanden efter den 19. oktober 2021, er udgangspunktet, at børne- og ungeydelsen deles mellem jer med halvdelen til hver. Dette kan dog fraviges i følgende tilfælde:

  • Hvis forældrene er enige om, at den ene forælder skal modtage hele børne- og ungeydelsen selv.
  • Hvis et barn bor 9 ud af 14 dage hos en forælder, og forælderen kan dokumentere dette.

 

STØRRELSEN PÅ BØRNE- OG UNGEYDELSEN

Fra og med den 1. januar 2022 sker der alene indkomstaftrapning. Denne indkomstaftrapning sker på grundlag af ydelsesmodtagerens individuelle forhold. Dette betyder, at din ægtefælles indkomst ikke længere vil have betydning for størrelsen af den børne- og ungeydelse, som du modtager.
 

LIGEDELING AF DEN SUPPLERENDE GRØNNE CHECK

Fra og med den 1. januar 2022 vil den supplerende grønne check som udgangspunkt skulle deles ligeligt mellem forældrene.
 

KONTAKT NJORD

Hvis du har nogle spørgsmål til de nye regler, er du velkommen til at kontakte NJORDs familieretsadvokater på tlf. 33 12 45 22 eller e-mail familieretsadvokaten@njordlaw.com.

 

Vil du vide mere?
Vil du holdes opdateret?
Vi hjælper gerne dig og din familie