Micelle Vigand Hegner beskæftiger sig primært med rets- og voldgiftssager inden for det formueretlige område, herunder særligt med processuelle spørgsmål, fortolkning af aftaler, samt distributions-, forhandler- og agentaftaler. Derudover har hun erfaring med konfliktløsning.

Micelle rådgiver både nationale og internationale virksomheder, men da Micelle har boet flere år i tysktalende lande, rådgiver hun primært virksomheder, der blandt andet efterspørger, at kommunikationen skal foregå på tysk.

Sprog

Dansk, tysk og engelsk.