Juridiske områder

Nele Rickelt er specialiseret inden for skatte- og afgiftsret og beskæftiger sig med både med løbende rådgivning og sagsførelse ved skattemyndighederne, klagemyndighederne og domstolene inden for disse områder.

Nele bistår klienterne på alle stadier af konflikter og tvister med skattemyndighederne, herunder i forbindelse med skattemyndighedernes indledende forespørgsler og undersøgelser, strategiske overvejelser samt i forbindelse af klage- og retssager.

De seneste år har Nele især beskæftiget sig med skattemæssige forhold i forbindelse med selskabsretlige omstruktureringer og international skatteret, samt moms og andre afgifter og ikke mindst sager om kryptovaluta.

 

MEDLEMSKABER

  • Medlem af Københavns Advokatforening
  • Medlem af Danmarks Skatteadvokater
  • Medlem af International Fiscal Association (Dansk Skattevidenskabelig Forening)
  • Medlem af FFKJ (Foreningen for Kvindelige Jurister)
  • Bestyrelsesmedlem i Danmarks Skatteadvokater

 

SPROG

Dansk og engelsk.