Niels Gade-Jacobsen er specialistadvokat i skatteret. Derudover har Niels Gade-Jacobsen specialerne arbejdsret samt handels- og distributionsforhold.

Niels Gade-Jacobsen har indgående erfaring som skatteadvokat, herunder især førelse af skattesager for domstole og klageinstanser. Han er medlem af Danmarks Skatteadvokat samt ekstern lektor i skatteret ved Københavns Universitet.

Derudover besidder Niels Gade-Jacobsen udpræget erfaring og kompetence indenfor rådgivning om handelsforhold, herunder navnlig franchise-, eneforhandler- og handelsagentforhold. Endvidere er Niels Gade-Jacobsen specialist i spørgsmål om krypto-valuta, herunder Bitcoin og Ethereum (ether).

Niels Gade-Jacobsen har omfattende og dyb kommerciel indsigt, bl.a. understøttet af hans tillægsuddannelse som civiløkonom og mangeårige erfaring med virksomhedsetableringer -omstruktureringer.

Niels Gade-Jacobsen har udgivet bøger og artikler indenfor sine specialer, se udvalgte publikationer nedenfor.


Publikationer

  • Medforfatter til Erhvervsjura i Karnov
  • Forfatter til ”Fradrag for rengøringshjælp mv. i hjemmet: Sker der en EU-stridig forskelsbehandling af udenlandske tjenesteydere?”, Tidsskrift for Skatteret 2011/36,
  • Forfatter til ”Ministerielle beføjelser efter skatteforvaltningsloven ved EU-retlige spørgsmål samt en kommentar til EU-skatterettens relation til de minimis”, Thomson, Ugeskrift for Skat 2010/09
  • Forfatter til ”Kapitalfriheden og skatteministeriets forslag om ændring af beskatningen af kursgevinster”, Thomson, Ugeskrift for Skat 2010/06
  • Forfatter til talrige artikler for Dansk-Tysk Handelskammer
  • Forfatter til talrige artikler udgivet af Dansk-Østrigsk Handelsdelegation


Medlemskaber

  • Medlem af Danmarks Skatteadvokater
  • Medlem af Dansk Skattevidenskabelig forening
  • Medlem af Dansk Forening for Arbejdsret

 

Sprog

Dansk, engelsk og tysk.

Vil du holdes opdateret?
Skal vi løse dit problem?