20.12.2018

Nyhed

Niels Gade-Jacobsen optages som partner i NJORD Law Firm

Ved årsskiftet indtræder nuværende advokat Niels Gade-Jacobsen som partner i NJORD.

Niels er specialist i skatteret, blockchain (DLS) og handelsforhold. Han har indgående erfaring som skatteadvokat, herunder især førelse af skattesager for domstole og klageinstanser. Ved Københavns Universitet har han bl.a. undervist som ekstern lektor i skatteret, og afholdt en række kurser og foredrag inden for sine specialer. Endvidere er han forfatter til en række artikler og en del af redaktionen på Karnovs Erhvervsguide.

”Jeg er glad for at blive optaget som partner i NJORD Law Firm, hvor jeg ser frem til at fortsætte mit virke i et team af professionelle og kompetente kollegaer.”

- Niels Gade-Jacobsen, advokat og partner hos NJORD Law Firm

Niels har haft advokatbestalling siden 2012, og var i 2017 konstitueret landsdommer ved Østre Landsret. Desuden bestrider han tillidshverv i danske og udenlandske selskaber.

Med sin dybe kommercielle indsigt og kompetence indenfor rådgivning om skatte- og handelsforhold, bl.a. understøttet af tillægsuddannelsen som civiløkonom og mangeårige erfaring med virksomhedsetableringer og -omstruktureringer, udgør Niels en stærk profil i NJORDs partnerkreds.

”Det er med stor glæde, at vi byder velkommen til Niels Gade-Jacobsen i partnerkredsen.”

- Lars Lokdam, managing partner hos NJORD Law Firm

Seneste nyheder

EU-Domstolen skal afgøre lovligheden af centrale grundlag for tredjelandsoverførsler

Når der overføres persondata til lande, der ligger uden for EU – såkaldte tredjelande i persondataretlig forstand – skal der foreligge et tilstrækkeligt overførselsgrundlag. To hidtidige eksempler på sådanne overførselsgrundlag er Privacy Shield, som kan anvendes ved overførsler af persondata fra EU-lande til USA, samt EU-Kommissionens standardkontraker. Disse grundlag anvendes i vidt omfang i dag, men deres lovlighed er blevet anfægtet og spørgsmålet skal snart afgøres af EU-Domstolen.

Nye retningslinjer fra det Europæiske Databeskyttelsesråd

Den 4. juni 2019 blev Det Europæiske Databeskyttelsesråds (EDPB) ellevte plenarmøde afholdt i Bruxelles. På mødet deltog repræsentanter fra EU- og EØS-landenes databeskyttelsesmyndigheder og Den Europæiske Databeskyttelsesmyndighed, som til sammen udgør EDPB. Mødet resulterede blandt andet i vedtagelse af nye retningslinjer på området for adfærdskodekser samt af to nye bilag som tillæg til tidligere udstedte retningslinjer vedrørende henholdsvis certificering og akkreditering.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu