Den digitale arbejdsplads

Digitaliseringen spiller en væsentlig rolle på næsten alle arbejdspladser i dag. Det har stor betydning i forholdet mellem arbejdsgiver og ansatte – og vil få endnu større betydning i fremtiden.

Arbejdsgiver og medarbejder har et fælles ansvar for at skabe et arbejdsmiljø, der er trygt – både fysisk og digitalt. Dette kursus hjælper din arbejdsplads med at forstå, synliggøre og etablere dette fælles ansvar for et sundt digitalt arbejdsmiljø.

Mange arbejdsgivere har allerede en politik for håndtering af mobning og chikane. Med digitaliseringen flytter chikanesager i højere grad over på de digitale platforme og falder udenfor normal arbejdstid. Derfor er det vigtigt også at tage stilling til håndteringen af digitale krænkelser.

Praktiske forhold

Dato:

Torsdag den 10. juni 2021 - 09.30-16.30

Antal lektioner 

7 lektioner i forbindelse med obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Sted

IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris

Kr. 4.950,-

Alle priser er ekskl. moms, men inkl. omkostninger til kursussted, forplejning og kursusmaterialer.

For virksomhedsaftale bedes I kontakte Advokaternes HR på telefon 33 38 71 82.

Tilmeldings- og afmeldingsbetingelser 

Du kan tilmelde dig kurserne indtil kursusstart. Vi anbefaler dog, at du tilmelder dig tidligt, da alle kurser har begrænset deltagerantal og vi derfor ikke kan garantere en plads ved sen tilmelding. Du kan afmelde dig vederlagsfrit indtil 10 arbejdsdage før kursets start, hvis vi modtager din afmelding senest kl. 10.00 på seneste afmeldingsdag. Når der er mindre end 10 arbejdsdage til kursets start, er din tilmelding bindende og vi kan desværre ikke tilbyde at refundere dit kursusgebyr, men du er altid velkommen til at sende en kollega, der kan overtage din plads, hvilket er vederlagsfrit.

Indhold

På kurset vil vi gå i dybden med digitale udfordringer såsom:

 • Hvad er arbejdsgivers og kollegaernes ansvar, når den fysiske verden smelter sammen med den digitale?
  • Og hvordan får vi synliggjort ansvaret?
 • Mobning og chikane på arbejdspladsen - herunder på de digitale platforme
 • Digitale krænkelser som led i arbejdet, herunder
  • Deling af private billeder, film og oplysninger, photoshoppede billeder, ”hate speech”, trusler, falske profiler, digitalt identitetstyveri og hacking
 • De juridiske rammer, herunder
  • Straffelovens bestemmelser, arbejdsmiljøregler om psykisk arbejdsmiljø og ligebehandlingslovens forbud mod sexchikane
 • Hvordan kan man som arbejdsgiver og kollega håndtere situationer, hvor en ansat udsættes for en digital krænkelse?
 • Hvordan skal krænkelser af medarbejdere fra udefrakommende og krænkelser udenfor sædvanlig arbejdstid håndteres?
 • Digital adfærd på arbejdspladsen, herunder f.eks. kontrolforanstaltninger, optagelse af samtaler og videresendelse af e-mails med fortroligt indhold
 • Regulering af den digitale arbejdsplads indarbejdet i ansættelseskontrakt og personalepolitikker
 • Digital sikring af medarbejdere (digital forårsrengøring)

Kurset vil herudover indeholde eksempler fra vores arbejde med krænkelsessager gennem de seneste år.
 

Målgruppe

Kurset er målrettet advokater og jurister samt medarbejdere og organisationsansatte, som har til opgave at stå for et sikkert og sundt digitalt arbejdsmiljø.

 


Oplægsholdere

Miriam Michaelsen er specialiseret i individuel og kollektiv ansættelsesret, og hun rådgiver og assisterer både danske og internationale virksomheder inden for forhandling, retssagsbehandling, kontrakt- og erhvervsret. Miriam Michaelsen står også i spidsen for NJORDs tværfaglige juridiske team, som rådgiver og fører retssager om ulovlig deling af billeder og film på nettet med krænkende indhold. Afhængigt af fakta omhandler sagerne krav om straf, erstatning og godtgørelse efter blandt andet straffeloven, ophavsretsloven, persondataloven, markedsføringsloven og de erstatningsretlige regler. Hun har i den forbindelse stiftet forening Digitalt Ansvar (DIGA), som blandt andet arbejder for tidssvarende lovgivning og effektiv efterforskning af digitale krænkelser.

Camilla Cuculiza beskæftiger sig til daglig med ansættelsesretlige sager – lige fra udarbejdelse af kontrakter og personalepolitikker til HR-assistance i forbindelse med afskedigelsessager. Camilla har i løbet af de seneste år opnået særlig erfaring med problemstillinger i krydsfeltet mellem ansættelsesretten og digitale krænkelser.

Christian Skettrup er digital efterforsker hos NJORD Law Firm. Christian bistår klienter, der har været udsat for digitale krænkelser, med nedtagning af krænkende materiale, digital efterforskning og rådgivning. Christian har især erfaring med digitale platforme og digital efterforskning. Alt sammen erfaring, der har bidraget med et unikt kendskab til internettets mørke afkroge og IT-relateret kriminalitet. Christian har en uddannelsesmæssig baggrund fra IT-Universitetet og Copenhagen Business School.

Vil du holdes opdateret?