Krænkende adfærd på arbejdspladsen - stop og forebyg

Debatten om krænkende adfærd fylder igen i mediebilledet og som samtaleemne ved frokostbordene på arbejdspladserne. På dette kursus om krænkende adfærd stiller vi skarpt på, hvilke initiativer man som arbejdsgiver kan og bør iværksætte for at stoppe og forebygge krænkende adfærd på og i forbindelse med arbejdet.

Praktiske forhold

Dato

Onsdag den 5. maj 2021 - 09.30-13:00

Antal lektioner

4 lektioner i forbindelse med obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Sted

IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Pris

Kr. 3.500,-

Alle priser er ekskl. moms, men inkl. omkostninger til kursussted, forplejning og kursusmaterialer.

For virksomhedsaftale bedes I kontakte Advokaternes HR på telefon 33 38 71 82.

Tilmeldings- og afmeldingsbetingelser 

Du kan tilmelde dig kurserne indtil kursusstart. Vi anbefaler dog, at du tilmelder dig tidligt, da alle kurser har begrænset deltagerantal og vi derfor ikke kan garantere en plads ved sen tilmelding. Du kan afmelde dig vederlagsfrit indtil 10 arbejdsdage før kursets start, hvis vi modtager din afmelding senest kl. 10.00 på seneste afmeldingsdag. Når der er mindre end 10 arbejdsdage til kursets start, er din tilmelding bindende og vi kan desværre ikke tilbyde at refundere dit kursusgebyr, men du er altid velkommen til at sende en kollega, der kan overtage din plads, hvilket er vederlagsfrit.

Indhold

Vi fokuserer på de lovgivningsmæssige rammer for krænkelser på arbejdspladsen. Først og fremmest zoomer vi ind på, hvordan krænkende adfærd egentlig defineres rent juridisk.

Vi gennemgår både de strafferetlige bestemmelser og processerne for politianmeldelse ved overtrædelser heraf. Herudover går vi i dybden med arbejdsgivers juridiske forpligtelser og ansvar i henhold til arbejdsmiljøloven og ligebehandlingsloven. Hvor langt strækker forpligtelsen sig egentlig? Og hvordan skal arbejdsgiver håndtere de (digitale og fysiske) krænkelser, som sker uden for arbejdstiden?

Vi kommer også ind på erstatningsansvarsloven, og den krænkendes mulighed for at få en erstatning – og hvem en sådan erstatning kan kræves af: krænker og/eller arbejdsgiver?

Udover den rene jura gennemgår vi også, hvordan man italesætter hændelsen. Hvordan spotter man tegn på, at en kollega/medarbejder har brug for hjælp? På kurset gennemgås forslag til handleplaner, eventuel kommunikation til kollegaer, håndtering af en mulig sygemelding, psykologhjælp til den krænkede og håndtering af sagen over for den, som formodes at have krænket en medarbejder eller kollega.
 

Målgruppe

Advokater, jurister, ledere, tillidsrepræsentanter samt øvrige medarbejdere med ansvar for at skabe et sundt og sikkert psykisk arbejdsmiljø.

 


Oplægsholdere

Miriam Michaelsen har mange års erfaring med at rådgive og undervise virksomheder i ansættelsesret og HR, herunder i netop emner som sexisme, chikane og krænkende adfærd. Hun er oprindeligt specialiseret i ansættelses- og arbejdsret og rådgiver både danske og internationale virksomheder heri. Miriam står desuden i spidsen for NJORDs tværfaglige juridiske team, som rådgiver og fører retssager om digitale krænkelser, herunder ulovlig deling af billeder og film på nettet med krænkende indhold.

Camilla Cuculiza beskæftiger sig til daglig med ansættelsesretlige sager – lige fra udarbejdelse af kontrakter og personalepolitikker til HR-assistance i forbindelse med afskedigelsessager. Camilla har særligt beskæftiget sig med forskels- og ligebehandlingssager, og har assisteret mange virksomheder med HR udfordringer om og med forebyggelse af krænkende adfærd.

Vil du holdes opdateret?