Den nye ansættelsesbevislov

Der er en ny lov om ansættelsesbeviser på vej, og den giver – allerede inden den er vedtaget – anledning til en række nye spørgsmål fra arbejdsgivere, der er i tvivl om, hvilke nye oplysninger, de skal give til medarbejdere, og hvordan oplysningerne skal gives. Udover en udvidelse af oplysningspligten, indeholder den nye lov også en række nye minimumsrettigheder til lønmodtagere, som alle arbejdsgivere skal forholde sig til fremover.

På kurset vil vi gennemgå denne nye lov og stiller skarpt på, hvad de nye regler egentlig betyder: Hvad skal en ansættelseskontrakt fremover indeholde? Kan det klares med en personalehåndbog? Skal alle medarbejdere have en ny kontrakt? Hvad hvis man skal ændre i ansættelseskontrakten? Hvilke minimumsrettigheder får lønmodtagere fremover? Og hvad er konsekvenserne, hvis man ikke overholder de nye krav til oplysningspligten eller minimumsrettighederne?

pris

Gratis for HR eBogens abonnenter. Som HR eBogens abonnent kan du endvidere tage en kollega med for kr. 500 pr. kursus.

For ikke-abonnenter er prisen kr. 1.500 ekskl. moms pr. kursus og 2.499 ekskl. moms for alle tre kurser.

TID OG STED

Den 11. maj 2023 kl.10:00-12:00 i København (Pilestræde 58, 1112 København K).

tilmelding

Tilmelding er nødvendig via nedenstående link senest d. 4. maj 2023

INDHOLD

Dette kursus er designet til at give dig en brugbar viden om indholdet og rækkevidden af den nye ansættelsesbevislov, der forventes vedtaget i løbet af foråret. På kurset vil vi blandt andet komme ind på: 

Introduktion til den nye lov

•    Hvorfor skal vi have en ny lov?
•    Lovens rækkevidde – hvem gælder loven for? 
•    Tidspunkt for fremsendelse af oplysningerne til medarbejderen 

Udvidelse af oplysningspligten

•    Indholdet af den nuværende ansættelsesbevislov
•    Gennemgang af de nye oplysninger, som arbejdsgiver skal give
•    De nye regler for, hvordan oplysningerne skal gives
•    Arbejdsgivers dokumentationspligt

De nye minimumsrettigheder

•    Arbejdsgivers nuværende forpligtelser
•    Gennemgang af indholdet af de nye minimumsrettigheder
•    Krav til gennemførelsen heraf

Manglende overholdelse af ansættelsesbevisloven

Gennemgang af godtgørelsesniveauer i forhold til:

  • Manglende overholdelse af oplysningspligten
  • Manglende overholdelse af minimumsrettighederne


OPLÆGSHOLDERE

Kurset vil blive afholdt af nogle af vores dygtige advokater og advokatfuldmægtige, som til dagligt bistår danske og udenlandske virksomheder med ansættelsesretlige problemstillinger, herunder udarbejdelse af ansættelseskontrakter, personalepolitikker, fusioner, opsigelser, fratrædelsesaftaler og meget mere. 
 

Det siger deltagere om tidligere kurser

Tak for et - som altid - godt kursus i dag med meget relevant indhold. I er gode til at formidle stoffet på en let forståelig måde, gerne krydret med humor og eksempler fra den virkelige verden. Antallet af kursister og jeres imødekommenhed gør at der er tid og rum til at stille spørgsmål og debattere aktuelle sager. Og så er beliggenheden, lokalet, udsigten og forplejningen også bare helt i top. Glæder mig til næste gang.

Tak for et rigtig godt seminar i går og tak for at jeg fik lov til at være med som gæst. I var begge inspirerende at lytte til og havde et stort nærvær som gjorde timerne fløj afsted. God og ligeværdig dialog med mange gode vinkler og praktiske eksempler.

Vil du holdes opdateret?