Sygdom og sygefravær

På dette kursus vil vi gennemgå de omfattende – og til tider komplicerede – regler for medarbejderes sygdom og sygefravær. For hvornår er det egentlig, at man som arbejdsgiver skal indhente en mulighedserklæring? Hvor meget sygefravær må man som arbejdsgiver acceptere? Kan medarbejderen kræve at være deltidssygemeldt? Hvor går grænsen mellem sygdom og handicap? Og hvornår kan man opsige en syg medarbejder?

På dette kursus kommer vi igennem reglerne og faldgruberne for sygefravær, så du føler dig klædt på til at håndtere sygefravær bedst muligt. Vi vil gennemgå forløbet fra start til slut, lige fra den første sygemelding til en eventuel fratrædelsessituation. Yderligere vil vi komme ind på reglerne for dokumentation af sygdom og optællingen af 120-dage, samt nyeste retspraksis inden for sygefravær.

PRIS

Gratis for HR eBogens abonnenter. Som HR eBogens abonnent kan du endvidere tage en kollega med for kr. 500 pr. kursus.

For ikke-abonnenter er prisen kr. 1.500 ekskl. moms. pr. kursus eller 2499 kr. ekskl. moms for alle tre kurser

TID OG STED

Den 24. august 2023 kl.10:00-12:00 i København (Pilestræde 58, 1112 København K).

TILMELDING

Tilmelding er nødvendig via nedenstående link senest d. 17. august 2023

INDHOLD

Du kan forvente, at du i løbet af dette kursus vil blive klogere på reglerne for sygdom, samt brugba-re værktøjer til, hvordan du håndterer medarbejderes sygdomsforløb og -fravær. Vi vil blandt an-det komme ind på: 

Introduktion

•    Hvad er sygdom? 
•    Hvordan er sygdom reguleret?
•    Retningslinjer og politikker for sygefravær på arbejdspladsen

Den indledende fase

•    Hvordan melder medarbejderen sig syg?
•    Regler for dokumentation og opfølgning
•    Afholdelse af sygesamtaler og afklaring af varighed 
•    Forventninger til medarbejderen under sygefraværet
•    Sygdom og ferie

Langvarig sygdom

•    Hvad er langvarig sygdom? 
•    Muligheder for sygedagpengerefusion
•    Medarbejders og arbejdsgivers pligter over for kommunen
•    Fastholdelsesinitiativer
•    Driftsmæssige overvejelser

Særligt beskyttede sygdomsforløb

•    Graviditetsbetinget sygdom
•    Sygdom ctr. handicap 

Opsigelse af en sygemeldt medarbejder

•    Hvornår kan man opsige en sygemeldt medarbejder?
•    120 dages-reglen
•    Indgåelse af en fratrædelsesaftale

OPLÆGSHOLDERE

Kurset vil blive afholdt af nogle af vores dygtige advokater og advokatfuldmægtige, som til dagligt bistår danske og udenlandske virksomheder med ansættelsesretlige problemstillinger, herunder udarbejdelse af ansættelseskontrakter, personalepolitikker, fusioner, opsigelser, fratrædelsesafta-ler og meget mere. 
 

Vil du holdes opdateret?