Nyhed

Nye regler om erstatninger til fejlramte patienter

Folketingets partier har nu indgået en aftale om, at patienter, der får tilkendt erstatning for fejlbehandling i sundhedsvæsenet, kan beholde deres udbetalte erstatninger.

Dette sker på baggrund af en lang række sager, hvor fejlbehandlede patienter fik tilkendt erstatning, men efterfølgende skulle tilbagebetale en del af beløbet, fordi regionen ankede sagen og fik medhold ved Ankenævnet for Patienterstatningen. Det betød i nogle tilfælde f.eks., at en skadesramt borger eller pårørende skulle tilbagebetale erstatningsbeløb på op til to millioner kroner. For patienten var det derfor nødvendigt at sætte penge i banken for at kunne imødekomme et evt. erstatningskrav senere.

Denne fremgangsmåde blev mødt af stor kritik i flere patientorganisationer.

Med de nye regler bliver borgerne i højere grad tilgodeset, og der vil blive mindre usikkerhed for patienten. Fremadrettet vil en patient, der får tilkendt erstatning for méngrad, tabt arbejdsfortjeneste eller svie og smerte, få erstatningsbeløbet udbetalt løbende i mindre beløb af gangen.

Bagatelgrænsen afskaffes

Hidtil har der været en bagatelgrænse på 10.000 kr., men fremover bliver alt udbetalt. Det betyder, at der vil blive åbnet op for mange flere sager.  Til gengæld drøftes det i øjeblikket, om der skal indføres en selvrisiko på 7.300 kr. – et beløb der skal fratrækkes det tilkendte beløb i alle erstatningssager.

Kontakt NJORD

Hvis du har spørgsmål til de nye regler eller ønsker at få en gratis indledende gennemgang af din patientskadesag, er du velkommen til at kontakte os.

Vil du vide mere?
Vil du holdes opdateret?
Skal vi løse dit problem?