Advokat Ole Larsen er specialiseret i insolvensret, konkurs, rekonstruktioner, gældssanering samt strafferet og ansættelsesret.

Ole er certificeret insolvensadvokat og underviser advokatfuldmægtige, advokater og dommerfuldmægtige i konkursret, likvidationer og gældssanering. Han er desuden tilknyttet Sø- og Handelsrettens Skifteret som fast medhjælper i konkurs- og gældssaneringssager.

Derudover har Ole et betydeligt kendskab til alle aspekter af strafferetten og er specialiseret i at føre straffesager som forsvarsadvokat.

Indenfor ansættelsesretten rådgiver Ole om juridiske forhold og fører rets- og voldgiftssager relateret til særlig afskedigelse af ansatte med tjenestemandslignende status.

certificering

Medlemskaber

• Medlem af Danske Insolvensadvokater

Publikationer

• Forfatter på bogen ”Gæld” om gældssanering. Publiceret af Nyt Juridisk Forlag A/S

Sprog

Dansk og engelsk.
 

Virksomheder med dårlig økonomi kan ofte reddes med en rekonstruktion, hvis de kommer til deres advokat i tide.

- Ole Larsen
Skal vi løse dit problem?