Advokat Ole Larsen er specialiseret i insolvensret, konkurs, rekonstruktioner, gældssanering og strafferet.

Ole er tilknyttet Sø- og Handelsrettens Skifteret som fast medhjælper i konkurs- og gældssaneringssager og er også her beskikket til at være advokat for personer, der sagsøges i konkurskarantænesager.

Ole er certificeret insolvensadvokat og har gennem en årrække undervist advokatfuldmægtige, advokater og dommer-fuldmægtige i konkursret, likvidationer og gældssanering. 

Derudover har Ole et betydeligt kendskab til alle aspekter af strafferetten og er specialiseret i at føre straffesager som forsvarsadvokat.

Ole har også betydelig erfaring i at repræsentere skyldnere, der sagsøges i konkurskarantænesager.

Medlemskaber

• Medlem af Danske Insolvensadvokater

Publikationer

• Forfatter på bogen ”Gæld” om gældssanering. Publiceret af Nyt Juridisk Forlag A/S

Sprog

Dansk og engelsk.