Fonde og legater

Vores advokater administrerer en række fonde og legater. Legaterne støtter blandt andet grundforskning inden for lægevidenskaben - herunder kræftsygdomme og immunologi - og gives fortrinsvis til yngre forskere.

Legater

Fru Astrid Thaysens Legat for Lægevidenskabelig Grundforskning
Legatet støtter grundforskning inden for lægevidenskaben, fortrinsvis med hensyn til forskning i kræftsygdomme - især brystkræft. Støtte gives fortrinsvis til yngre forskere til driftsmidler, apparatur og lønudgifter samt rejser og udlandsophold af forskningsmæssig art for yngre forskere.

Ansøgningsfrist: 1. september

Fhv. Dir. Leo Nielsen og Hustru Karen Margrethe Nielsens Legat for Lægevidenskabelig Grundforskning
Legatet støtter grundforskning inden for lægevidenskaben, fortrinsvis med hensyn til immunologi, virussygdomme og celleforskning. Støtte gives til driftsmidler, herunder apparatur, og til scholarstipendier samt rejser og udlandsophold af forskningsmæssig art for yngre forskere.

Ansøgningsfrist: 30. december