Fru Astrid Thaysens Legat for Lægevidenskabelig Grundforskning

Legatet støtter grundforskning inden for lægevidenskaben, fortrinsvis med hensyn til forskning i kræftsygdomme - især brystkræft. Støtte gives fortrinsvis til yngre forskere til driftsmidler, apparatur og lønudgifter samt rejser og udlandsophold af forskningsmæssig art for yngre forskere.

Legatet støtter ifølge sin fundats grundforskningen inden for lægevidenskaben, fortrinsvis med hensyn til forskning i kræftsygdomme – især brystkræft. Siden den første uddeling fra legatet i 1980 er samtlige tildelinger givet til kræftforskning.

Støtte gives fortrinsvis til yngre forskere til driftsmidler, apparatur og lønudgifter, samt rejser og udlandsophold af forskningsmæssig art for yngre forskere (indtil 40 år). Der bevilges ikke støtte til rejser/udlandsophold, som har fundet sted før legatuddelingen.

Legatportionernes størrelse har i de senere år ligget mellem 20.000 og 50.000 kr., og legatuddelingen foretages en gang årligt på et bestyrelsesmøde sidst på året.

Fristen for indsendelse af ansøgninger er den 1. september (hvis datoen falder på en weekend, dog den første mandag herefter). Udbetalingen af de bevilgede legatportioner sker tidligst i januar.

Ansøgningsvejledning og -skema

Ansøgerne opfordres til at benytte sig af et ansøgningsskema svarende til det, som anvendes ved ansøgning til Det Frie Forskningsråd. Skemaet kan rekvireres hos legatbestyrelsens formand i pdf format:

Som bilag skal der vedlægges ansøgerens cv, en kort projektbeskrivelse (gerne 2 - 3 (maks.5) A4-sider) samt en publikationsliste.

Hele ansøgningen indsendes med posten i 3 eksemplarer til legatbestyrelsens formand:

Advokat Stefan Reinel
NJORD Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K