06.03.2019

Nyhed

Praktiske konsekvenser af et hårdt Brexit – i grove træk

Den 29. marts 2019 forlader Storbritannien (UK) som udgangspunkt EU. Hvis ikke UK og EU inden da får færdigforhandlet en udtrædelsesaftale, eller får udsat udtrædelsesdatoen, kommer der et hårdt Brexit. UK bliver dermed et såkaldt tredjeland i forhold til EU.

Dette indebærer, at import og eksport af varer til og fra UK vil blive underlagt de generelle told- og skatteregler, der gælder for handel med tredjelande.

I nedenstående skemaer vil de praktiske konsekvenser af et hårdt Brexit i grove træk blive gennemgået:

Import af varer fra UK

Registrering af virksomhed Hvis din virksomhed importerer varer fra UK, og ikke i forvejen importerer varer fra et tredjeland, skal din virksomhed importregistreres hos Erhvervsstyrelsen på virk.dk. Registreringen er nødvendig for at kunne importere varer og lave importangivelser.
> Find mere information her

Derudover skal din virksomhed have et EORI-nummer for at kunne importere varer.
> Find mere information her.

Toldsatser Varer, der importeres fra UK, vil blive pålagt en told, da toldunionen mellem UK og de resterende EU-lande ved et hårdt Brexit ophæves. Størrelsen af denne told afhænger af varen, der bliver eksporteret.

Den konkrete toldsats er fastsat af EU og afhænger af hvilken vare, der er tale om. Den specifikke toldsats finder vha. af den pågældende varekode i Tarif-databasen.
> Find mere information her

Sikkerhedsstillelse for told Din virksomhed skal i de fleste tilfælde stille sikkerhed for den told, den skal betale for varer, den importerer til Danmark fra et land uden for EU. Du kan søge om at deltage i en sikkerhedsstillelsesordning for at stille sikkerhed.

Der findes flere muligheder for at stille sikkerhed. Dette kan eksempelvis ske gennem SKATs såkaldte ”sikkerhedsstillelsesordning”, ved bankgaranti eller kontant indskud.
> Find mere information her

Angivelse af varer Varer fra et tredjeland skal angives elektronisk i Importsystemet.
De importerede varer skal have en 10-cifret varekode, der benyttes til tolden, der skal betales for varen.
> Find mere information her
Toldangivelse og oprindelsesbevis Der skal udfyldes en række blanketter alt afhængig af hvilke varer, der importeres.
> Find mere information her
Moms ved import Der skal påregnes betaling af importmoms samt evt. yderligere transport- og forsikringsomkostninger.
> Find mere information her
Punktafgifter Visse varer er undergivet særlige afgifter. Hvis du importerer punktafgiftspligtige varer fra UK, skal virksomheden registreres for afgiften og stille sikkerhed for punktafgiften.
> Find mere information her
Toldkontrol I modsætning til varer fra EU kan der efter et hårdt Brexit blive foretaget toldkontrol af udvalgte varer fra UK. Herudover kan der komme krav til dokumentation for varens oprindelsesland i form af et oprindelsesbevis.
Toldbevillinger, import- og eksportlicenser Det vil sandsynligvis være fordelagtigt at ansøge om nye toldbevillinger – især hvis virksomheden har hyppige forsendelser fra UK. Toldbevillinger givet i UK vil efter et hårdt Brexit ikke være gyldige i EU.
Varebestemmelser Der kan være særlige bestemmelser for nogle varetyper, fx lægemidler, fødevarer, levende dyr m.m., som skal angives i toldsystemet i forbindelse med import.
> Find mere information her

Eksport af varer til UK

Registrering som eksportør Hvis din virksomhed eksporterer varer til UK, og ikke i forvejen eksporterer varer til et tredjeland, skal din virksomhed eksportregistreres hos Erhvervsstyrelsen på virk.dk. Registreringen er nødvendig for at kunne eksportere varer og lave eksportangivelser.
> Find mere information her

Derudover skal din virksomhed have et EORI-nummer for at kunne eksportere varer.
> Find mere information her

Toldsatser Varer, der eksporteres til UK, vil blive pålagt en told. Størrelsen af denne told afhænger af den vare, der bliver eksporteret. Størrelserne kendes ikke endnu ikke, da UK indtil Brexit er en del af EU’s toldunion i Verdenshandelsorganisationen (WTO). Derfor har UK for nuværende samme toldsatser som EU. Hvorvidt disse toldsatser stadig vil være gældende efter et hårdt Brexit, vides ikke.
Eksportangivelse Varer, der skal eksporteres til et land uden for EU og altså UK ved et hårdt Brexit, skal angives i eksportsystemet e-Export.
> Find mere information her
Toldbevillinger, import- og eksportlicenser Det vil sandsynligvis være fordelagtigt at ansøge om toldbevillinger –– især hvis virksomheden har hyppige forsendelser til UK.
> Find mere information her

Toldbevillinger givet i UK vil efter et hårdt Brexit ikke være gyldige i EU.

Varebestemmelser Der kan være særlige bestemmelser for nogle varetyper, for eksempel lægemidler, fødevarer, levende dyr m.m., som skal angives i eksportsystemet e-Export i forbindelse med eksport.
Toldangivelse og oprindelsesbevis Der skal udfyldes en række blanketter alt afhængig af, hvilke varer der eksporteres. Herudover kan UK stille krav til dokumentation for varens oprindelsesland i form af et oprindelsesbevis.
Moms En virksomhed kan sælge varer uden at skulle betale moms ved eksport til lande uden for EU, herunder altså UK i tilfælde af et hårdt Brexit, hvis virksomheden kan dokumentere, at varerne er sendt ud af EU.
> Find mere information her

Eksport til UK kan ikke længere angives under ”EU-salg uden ” i TastSelv Erhverv.

Momsrefusion Udgifter til momspligtige aktiviteter kan godtgøres ved indsendelse af en blanket til de britiske skattemyndigheder. Blanketten fås igennem den britiske ambassade.
Det skal bemærkes, at de britiske skattemyndigheder kan have andre frister for behandling af momsgodtgørelser end de danske skattemyndigheder.
Toldbevillinger, import- og eksportlicenser og lign. tilladelser Det vil sandsynligvis være fordelagtigt at indhente nye toldbevillinger. Toldbevillinger givet i UK vil efter et hårdt Brexit ikke være gyldige i EU. Virksomheden bør derfor forberede sig på at måtte indhente de nødvendige tilladelser hos de tilsvarende myndigheder i EU.
Toldkontrol I modsætning til varer, der leveres fra et EU-land til et andet, kan der blive foretaget toldkontrol af udvalgte varer både af de danske og britiske toldmyndigheder.

For nuværende arbejder både de britiske myndigheder og EU på at få oprettet arbejdsgange og ansat personale til håndteringen af de told-, eksport- og importudfordringer, der måtte opstå som følge af Brexit.

NJORD følger tæt med i forhandlingerne om en udtrædelsesaftale. Derfor kan du holde dig opdateret på de retlige konsekvenser af Brexit ved at følge os på LinkedIn og skrive dig op til vores nyhedsbreve på vores hjemmeside.

> Tilmeld dig her

Seneste nyheder

Sletning af persondata

Persondatalovgivningen regulerer håndteringen af persondata fra det tidspunkt, hvor de opstår – altså hvor der etableres en forbindelse mellem en oplysning og en person – og frem til det tidspunkt, hvor denne forbindelse ikke længere er til stede, hvilket normalt er det tidspunkt, hvor persondata slettes. Men hvad sletning er, fremgår ikke af lovgivningen, og sletning er ikke bare sletning!

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu