Hos NJORD sikrer vi dig den rigtige erstatning, når du har været udsat for en personskade. Det gælder, uanset hvor i landet, og hvordan du er kommet til skade.

Vi rådgiver om arbejdsskader, trafikskader, patientskader, psykiske skader, ptsd, fritidsskader og sportsskader. Kontakt os og få en gratis sagsgennemgang.

Når skaden er sket

Når uheldet er ude, og skaden er sket, er der flere forhold, du bør overveje for at sikre dig selv. Her er et par gode råd:

Søg lægehjælp

Som det første, når skaden er sket, bør du kontakte din læge eller nærmeste sygehus, så der kan skabes klarhed over, hvilke skader du har pådraget dig og omfanget heraf. Det har stor betydning for en eventuel senere erstatningssag, at det fremgår tydeligt af lægejournalerne, hvilke symptomer du har, og at symptomerne er opstået som følge af skaden. Det viser sig nemlig ofte, at den tilskadekomne ikke efterfølgende kan bevise, at skaden er opstået på grund af selve ulykken, og det kan derfor være svært at opnå erstatning på et senere tidspunkt, hvis skaden forværres eller bliver permanent. 

Anmeld skaden

Næste skridt er at anmelde skaden hos de involverede forsikringsselskaber. I tilfælde, hvor en anden person er skyld i ulykken og dermed i din skade, skal skaden først og fremmest anmeldes overfor denne persons ansvarsforsikring. Derefter skal skaden anmeldes til din egen ulykkesforsikring. Måske har du flere ulykkesforsikringer, enten fordi du selv har tegnet dem, eller fordi du også er dækket via dit arbejde eller via din fagforening, så husk at få dem alle med. 

Søg Juridisk bistand

En erstatningssag er ofte kompliceret, og derfor kan det være en god idé så tidligt som muligt i forløbet at søge hjælp hos en advokat. I sager, hvor en anden person er skyld i ulykken, vil udgifterne til advokathjælp i en vis udstrækning blive dækket af denne persons ansvarsforsikring. Det er f.eks. ofte tilfældet i sager om trafikskader og voldsskader. 

Husk, at vi tilbyder dig gratis gennemgang af din sag. Hvis du derfor vil vide, hvilket krav på erstatning du har, og om du måske kan få dækket udgifterne til advokat, er du velkommen til at kontakte os. Og jo før, du trykker på knappen, jo bedre. Der er nemlig ikke noget værre end at have en god sag, men et forældet krav.

Har du været ude for en ulykke?
Vil du vide mere?