Hvis du har fået en arbejdsskade, kan du have ret til erstatning. Det kan dog være svært at gennemskue reglerne inden for arbejdsskadeerstatning, bl.a. fordi der skelnes mellem to forskellige former for arbejdsskader. Kontakt en erstatningsadvokat, som kan guide dig igennem de juridiske regler, og som kan hjælpe dig med at få den rette erstatning.
Hvordan anmelder jeg en arbejdsskade?
 • Kontakt din læge og få dokumentation for din skade med en beskrivelse af omfanget og årsagen. 
   
 • Anmeld skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har truffet afgørelse i din sag, har du og din arbejdsskadeforsikring en klagefrist på 4 uger til at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Hvis Ankestyrelsen ikke giver medhold, kan sagen indbringes for retten.
   
 • Anmeld skaden til din ulykkesforsikring. Husk alle de ulykkesforsikringer, du har. Du kan godt få erstatning fra flere forsikringer. F.eks. også hvis du har én via dit arbejde eller din fagforening.
   
 • Kontakt en advokat med speciale i personskadeerstatning – jo før, jo bedre.
Hvornår skal jeg anmelde en arbejdsskade?

Hvis du har fået en arbejdsskade, skal du anmelde den så hurtigt som muligt.

Det er meget vigtigt, at arbejdsskader som f.eks. løfteskader, der medfører skade i ryggen eller nakken, anmeldes hurtigst muligt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det er også ekstremt vigtigt, at der samtidig sker dokumentation ved egen læge, sygehus eller skadestue mv., så både datoen for skadens indtræden og generne relateret til skaden, kan dokumenteres.  

Kontakt en erstatningsadvokat så hurtigt som muligt og få hjælp til din sag, så den ikke bliver forældet.

KONTAKT NJORDS ERSTATNINGSADVOKATER

Tlf. (+45) 33 12 45 22

Hvad er en arbejdsskade?

Der er to forskellige former for arbejdsskader:

 • Arbejdsulykke
 • Erhvervssygdom
Arbejdsulykke

En arbejdsulykke er en pludselig opstået hændelse, f.eks. et fald, knoglebrud eller andre skader, der kan konstateres pludseligt. En arbejdsskade kan også være en skade efter vold eller chokhandlinger, hvor den tilskadekomne person for eksempel har fået PTSD.

Erhvervssygdom

En erhvervssygdom er en skade eller sygdom, der er opstået over enten kortere eller længere periode på arbejdet. Det kan f.eks. være en medarbejder, der flere gange over et længerevarende arbejdsliv har været udsat for hårde arbejdssituationer, har arbejdet med tunge løft, i forkerte arbejdsstillinger eller på anden måde har belastet sin krop på arbejdet.

Erhvervssygdomme bedømmes af Arbejdsskadeforsikringen efter, om det i forvejen er en sygdom, der er optaget på listen over erhvervssygdomme, eller om der er tale om såkaldt ”anden sygdom”.
Arbejdsskadeforsikringen skal bevise, at sygdommen ikke er en erhvervssygdom, hvis det er en sygdom, der står på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Modsat skal skadelidte selv bevise, at ”anden sygdom” er en erhvervssygdom.  

Gamle skader

Hvis du har en gammel skade, kan den ikke påvirke din mulighed for at få erstatning for den nye skade. Det vil sige, at du også har mulighed for at få anerkendt en skade som arbejdsskade, selv om du inden ulykken, har været plaget af gener fra tidligere skader.

Er der en anden, som er ansvarlig for skaden?

Hvis du er kommet til skade i trafikken i forbindelse med transport mellem to arbejdspladser eller ved ærinde i arbejdstiden for arbejdsgiver, skal du både anmelde skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og til den ansvarlige skadevolders ansvarsforsikring.

Hvis der udover arbejdsskaden også anmeldes en sag til modparten eller den ansvarlige skadevolders ansvarsforsikring, vil du som skadelidte også have krav på erstatning for svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste.

Hvad kan jeg få erstatning for?

Hvis du har fået en arbejdsskade, har du som udgangspunkt ret til godtgørelse for varigt mén og erhvervsevnetab.

Uanset om du har fået en arbejdsskade på baggrund af en ulykke eller en erhvervssygdom, beregnes din erstatning på samme måde og efter samme regler.

Hvorfor skal jeg kontakte NJORD?

NJORD's erstatningsadvokater har mange års erfaring med behandling af arbejdsskadesager. Vi gennemgår din sag, definerer din arbejdsskade og giver dig et overblik over dine erstatningsmuligheder. Kontakt os så hurtigt som muligt i dit skadesforløb, så din sag kan føres, inden den bliver forældet.

Har du fået en skade?