Det kan være svært at få anerkendt ret til erstatning for en patientskade, fordi det er et specielt og kompliceret område. Der stilles både krav til lægefaglig og juridisk viden. Få derfor hjælp af en advokat til at varetage din sag.

KONTAKT NJORDS ERSTATNINGSADVOKATER

Tlf. (+45) 33 12 45 22

Hvad er en patientskade?

Hvis du har fået en fysisk eller psykisk skade i forbindelse med operation, forkert medicinering eller anden behandling i sundhedsvæsenet, har du fået en såkaldt patientskade og kan have ret til erstatning.

En patientskade kan være en skade, der er opstået ved en eller flere af følgende scenarier:

  • En erfaren specialist eller sundhedsfaglig person har ikke handlet, så skaden kunne være undgået ved undersøgelse, behandling eller lignende.
  • Komplikationer eller infektioner er oversteget et niveau, som patienten med rimelighed må tåle. Der ses her bl.a. på skadens alvor, skadens sjældenhed, patientens sygdom, helbredstilstand.
  • Fejl eller svigt i teknisk udstyr til undersøgelse eller behandling
  • Forkert valg af behandlingsmetode, hvis der har været andre og lige så effektive behandlingsalternativer, hvor skaden kunne være undgået.
Hvornår kan jeg søge erstatning for en patientskade?

Du kan søge patienterstatning, hvis du har fået en skade efter behandling hos:

  • Privatpraktiserende læger og speciallæger
  • Alment praktiserende læger
  • Andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner, f.eks. tandlæger, psykologer, ergo- og fysioterapeuter, kiropraktorer, vagtlæger, kommunale sundhedsordninger samt behandling ved tandplejen m.fl.
Klage over afgørelse om patientskade

Hvis du ønsker at klager over afgørelsen om din erstatningssag, kan du klage til Ankenævnet for Patienterstatningen

Har du fået en skade?