Et område inden for personskader, som ofte er overset eller tabubelagt, er psykiske skader. På trods af det kommer stadig flere og flere mennesker dagligt til skade psykisk. Skaderne er typisk stressrelaterede, ligesom det kan være depression eller skader, der udspringer af belastningsreaktioner.

Psykiske skader kan enten opstå over lang tid, som følge af fx mobning, trusler eller hårdt arbejdspres, eller pludseligt, eksempelvist på grund af en voldsom trafikskade eller et voldeligt overfald. Psykiske skader kan opstå som led i dit arbejde og efter omstændighederne udgøre en arbejdsskade. De kan også opstå uden at det har noget med dit arbejde at gøre, f.eks. hvis du kommer ud for en ulykke, bliver udsat for vold eller bliver involveret i en trafikulykke. 

Psykiske skader kan dog være svære at bevise.  Af samme grund bliver skader som f.eks. stress eller PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion) ofte afvist som eksempelvis arbejdsskade af myndighederne og forsikringsselskaberne. 

Derfor er det vigtigt at få noteret i din lægejournal, så snart du får stillet en psykisk diagnose, således at skaden kan relateres til enten arbejdet eller ulykken, da lægejournalen som oftest vil være det vigtigste bevis i en erstatningssag og ved en eventuel retssag.

Der er ingen tvivl om, at psykiske skader, er dækningsberettiget i samme omfang som almindelige fysiske skader, men det er altså i praksis ofte svært for skadelidte at bevise den psykiske skade, hvorfor det tit er vanskeligt at få erstatning for den psykiske skade.

Derfor vil det i reglen være en god idé at rådgive sig med en advokat, som er specialist på området, for at få afklaret, om den psykiske skade berettiger til erstatning eller ej. 

Kontakt NJORD

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til erstatning for din psykiske skade, er du velkommen til at kontakte NJORDs erstatningsadvokater.

Vil du vide mere?
Har du været ude for en ulykke?