Posttraumatisk belastningsreaktion (typisk forkortet PTSD) er en psykisk sygdom, som ofte opstår hos personer, som har været vidne til eller udsat for en livstruende eller voldsom oplevelse, såsom krigshandling, tortur, voldtægt, overfald, bilulykke, naturkatastrofe, brand, alvorlig ulykke eller røveri.

Det afgørende for at få stillet diagnosen PTSD er, at den oplevelse du har været udsat for, kan anses for at være tilstrækkelig traumatiserende til at kunne medføre PTSD. Det kan være i situationer, hvor du har været udsat for en exceptionel truende eller anden traumatiserende oplevelse af katastrofelignende art, som eksempelvis en voldsom ulykke. Derfor er det oftest soldater, der har været i krig eller brand- og politifolk, der får stillet diagnosen PTSD. 

Tilhører du denne persongruppe har du mulighed for at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade. PTSD er nemlig den eneste psykiske lidelse, der er optaget på Arbejdsskadestyrelsens fortegnelse over erhvervssygdomme. Kriterierne for at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade er dog meget høje. Særligt stiller Arbejdsskadestyrelsen krav om, at symptomerne på PTSD skal være opstået og diagnosticeret inden for 6 måneder fra den traumatiserende oplevelse.

Har du været udsat for en truende eller traumatisk oplevelse, er det derfor vigtigt, at du inden for 6 måneder lader dig undersøge for at konstatere, om du har fået en psykisk sygdom, således at du kan nå at få diagnosticeret din sygdom inden for tidsfristen.

Hjemvendte soldater (veteraner) og andre udsendte statsansatte er dog undtaget denne 6 måneders frist. 

Kontakt NJORD

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til erstatning for din skade med ptsd, er du velkommen til at kontakte NJORDs erstatningsadvokater. Vi gennemgår din sag gratis, giver dig et overblik over dine erstatningsmuligheder og sørger for den rigtige erstatning til dig.

Vil du vide mere?
Har du været ude for en ulykke?