Hvis du har været udsat for en trafikulykke, har du ret til erstatning. For at få erstatning, skal skaden meldes til modpartens ansvarsforsikring på køretøjet uanset, om det er modparten, der har skylden eller ej. Der skal blot være en anden person involveret i trafikulykken, som har en ansvarsforsikring.

Som udgangspunkt er det altid føreren af et køretøj, som får skylden for ulykken, hvad enten det er førerens skyld eller ej, fordi føreren er ansvarlig for køretøjet og har tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring. Dine erstatningskrav som tilskadekommen vil derfor blive gjort op af køretøjets ansvarsforsikring. 

Hvilke typer af skader kan man få erstatning for?

Erstatningen ved en trafikulykke kan blandt andet udgøre svie og smerte, godtgørelse for varigt mén, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab. Derudover kan der også være dækning til afholdelse af udgifter til behandling og medicin.

Det er førerens ansvarsforsikring, som i givet fald dækker en del af udgifterne til advokathjælp for dig som tilskadekommen person.  

Piskesmæld?

En typisk skade ved trafikulykker er piskesmæld, hvor symptomerne er svimmelhed, ondt i nakken og skuldrene, stråling ned i armene og fingrene, hukommelsestab, koncentrationsbesvær og ondt i hovedet. Netop i tilfælde af piskesmæld, som ikke er en skade, der kan ses rent fysisk og dermed dokumenteres på et senere tidspunkt, er det ekstra vigtigt at få symptomerne noteret og skadens omfang vurderet i din lægejournal umiddelbart efter ulykken. Dermed vil din lægejournal udgøre et vigtigt bevismateriale i en eventuel senere erstatningssag.

Hvem skal skaden anmeldes til?

Udover at anmelde skaden til førerens ansvarsforsikring skal du også huske at melde din skade til din egen ulykkesforsikring. Som tilskadekommen kan du som udgangspunkt også opnå erstatning hos din ulykkesforsikring sideløbende med ansvarsforsikringen. Det vil ofte være godtgørelse for varigt mén. Denne erstatning, får du derfor fra to forsikringsselskaber eller flere, afhængig af hvor mange ulykkesforsikringer, du har tegnet.

Kontakt NJORD

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til erstatning for din trafikskade, er du velkommen til at kontakte NJORDs erstatningsadvokater. Vi gennemgår din sag gratis, giver dig et overblik over dine erstatningsmuligheder og sørger for den rigtige erstatning til dig.

Vil du vide mere?
Har du været ude for en ulykke?