Advokatfuldmægtig Sine Andreassen er specialiseret i familie- og arveret samt dødsbobehandling. 

Sine beskæftiger sig med ægteskabssager, skilsmisser og det økonomiske opgør i forbindelse med skilsmisse, kaldet bodeling. Derudover rådgiver Sine om tvister mellem ugifte samlevende, børnesager, forældremyndighedssager, og samværssager, ligesom Sine rådgiver om arvesager, dødsbobehandling, værgemålssager, familiehandler og familielån mv. 

Sine udarbejder bl.a. også ægtepagter, testamenter, fremtidsfuldmagter og samejeoverenskomster. 

Sine har tidligere undervist i Familie- og Arveret på Aarhus Universitet.
 

Sprog

Dansk og engelsk.

Det er vigtigt for mig, at klienterne får en personlig og forståelig rådgivning. Samtidig lægger jeg vægt på, at min sagsbehandling er effektiv og løsningsorienteret med klientens behov i fokus. 

- Sine Andreassen
Skal vi løse dit problem?