13.09.2018

Nyhed

Skattefri overdragelse af virksomheder til erhvervsdrivende fonde

Skatteministeren præsenterer ny skattemodel, som skal tillade skattefri overdragelse af en virksomhed til en erhvervsdrivende fond. 

Skattemodellen fremsættes på baggrund af en længe ventet rapport, udarbejdet af arbejdsgruppen om succession til erhvervsdrivende fonde, som blev publiceret den 26. juni 2018.

Modellen indebærer:

  • Skatte- og afgiftsfri overdragelse af kapitalandele til erhvervsfonde i levende live og ved arv
  • Stifterskat (udskudt skat) af stifters avance på overdragelsestidspunktet. Denne sættes efter skattesatsen for fonden, som p.t. er på 22 pct. Fondens afståelse af aktiver og/eller modtagelse af udbytter udløser forfald af stifterskatten.

Har den nye skattemodel betydning for dig?

Er du i tvivl, om den foreslåede beskatningsmodel kan få betydning for dig, og vil du gerne høre mere, er du velkommen til at kontakte René Lykke Wethelund, Lars Lokdam, Ulrik Fleischer-Michaelsen eller Jens Christian Dreyer.

Seneste nyheder

Generaladvokaten: Tysk motorvejsafgift er ikke i strid med EU-retten

Tyskland indførte i 2015 en såkaldt infrastruktur afgift, som både tyske og andre EU-bilister skal betale for kørsel på de tyske veje. Afgiften skal dække nogle af de ganske betydelige udgifter, som Tyskland har til vedligehold af især motorvejene, som i høj grad tjener som transit færdselsåre gennem EU. I forbindelse med indførelsen af afgiften justerede den tyske regering også den afgift, som tyske bilister skal betale for at have bil, således at de tyske bilisters udgift til den nye infrastrukturafgift i et vist omfang blev neutraliseret.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu