Sophie Amalie Drejer Jensen beskæftiger sig med insolvens og strafferet. 

Sophie Amalie Drejer Jensens hovedområde inden for insolvensretten er gældssaneringer, hvor Sophie Amalie Drejer Jensen bistår som medhjælper på gældssaneringssager. 


Sprog

Dansk og engelsk.


Øvrige informationer

Under sit studie har Sophie Amalie Drejer Jensen arbejdet som frivillig juridisk konsulent i Retshjælpen RUSK, hvor Sophie Amalie Drejer Jensen rådgav i straffesager og politisager.

Vil du holdes opdateret?
Skal vi løse dit problem?