Advokat Steen Husbjerg er specialiseret i privatret, arveret, dødsbobehandling og strafferet. Han er autoriseret bobestyrer ved retten i Viborg og beskæftiger sig med arvestrid og konfliktløsning. Derudover rådgiver han omkring bodeling i skilsmissesager og udarbejder testamenter og ægtepagter. Steen er udpeget til at føre straffesager, bl.a. som forsvarsadvokat.

Derudover er Steen uddannet mediator (konfliktmægler) og medlem af Danske Mediatoradvokater. Han er på dette grundlag udpeget af Justitsministeriet som retsmægler ved Retten i Viborg og Vestre Landsret. Steen påtager sig mæglingsopgaver og har særlig uddannelse i mægling i byggesager.

Medlemskaber

• Medlem af foreningen Danske Arveretsadvokater
• Medlem af Landsforeningen af Forsvarsadvokater
• Medlem af Danske Familieadvokater

Sprog

Dansk og engelsk.
 

Sekretærer

Randi Søgaard: Arveret og dødsbobehandling.
Susanne Mousing Sørensen: Arveret og dødsbobehandling.

Jeg lægger stor vægt på at være en god tovholder, f.eks. i forbindelse med dødsbobehandling.

- Steen P. Husbjerg
Skal vi løse dit problem?