Stefan Reinel har speciale i internationale retsforhold og Tyskland, og han har i over 25 år rådgivet om dansk-tyske retsforhold.

Stefan Reinel rådgiver primært inden for erhvervs- og selskabsret og er advokat for den tyske, østrigske og schweiziske ambassade. Han er desuden beneficeret forsvarer og behandler af erhvervsstraffesager.

Herudover underviser Stefan Reinel i tysk ret på Advokatrådets og Translatørforeningens kurser.

Stefan Reinel sidder i NJORD’s forretningsudvalg.

Medlemskaber

Stefan Reinel er medlem af Dansk-Tysk Industri- og Handelsklub, den Tysk-Nordiske Juristforening og Sankt Petri Kirkes menighedsråd.

Sprog

Dansk, tysk og engelsk.