11.01.2019

Nyhed

Vejpakken nedstemt af Europa-Parlamentets transportudvalg

Europa-Parlamentets transportudvalg stemte torsdag den 10. januar 2019 om første del af vejpakken. Afstemningen resulterede i en afvisning. Kun et kompromis angående reglerne om cabotagekørsel blev vedtaget, mens resten af vejpakken, herunder reglerne om udstationering og køre- og hviletid, blev nedstemt af transportudvalget.

Reglerne om cabotage blev stemt igennem med 27 stemmer for og 21 imod. Hovedpunkterne i de vedtagne regler er følgende:

  • at cabotageperioden begrænses til højest 3 dage med et ubegrænset antal ture
  • at transportvirksomheden efter cabotagekørslen ikke må foretage cabotagekørsler i samme medlemsland inden for 60 timer (karensperiode) efter tilbagevennen til transportvirksomhedens etableringsland, og indtil der er udført en ny international transport fra etableringslandet
  • at køretøjet skal vende tilbage til etableringslandet mindst én gang hver fjerde uge

Forslaget til vejpakken, der skal sikre mere ensartede regler på tværs af EU, blev fremsat af Kommissionen i maj 2017. Siden har de nye regler været undervejs i en længere lovgivnings- og forligsproces i EU’s institutioner. Hvordan fremtidsudsigterne for vejpakken ser ud nu er endnu uvist. Til maj er der valg i Europa-Parlamentet, og hvis ikke de nye regler bliver vedtaget inden da, må Kommissionen starte forfra med et nyt forslag. Indtil videre har Parlamentets transportudvalg givet sig selv en uge til at komme med en plan for den fortsatte behandling af vejpakken.

NJORD Law Firm holder sig løbende opdateret på fremtidsudsigterne for vejpakken og vender tilbage, når Parlamentets transportudvalg melder nyt ud.

Læs mere om vejpakken her:

> EUs transportministre enige om vejpakke

 

Seneste nyheder

EU-Domstolen skal afgøre lovligheden af centrale grundlag for tredjelandsoverførsler

Når der overføres persondata til lande, der ligger uden for EU – såkaldte tredjelande i persondataretlig forstand – skal der foreligge et tilstrækkeligt overførselsgrundlag. To hidtidige eksempler på sådanne overførselsgrundlag er Privacy Shield, som kan anvendes ved overførsler af persondata fra EU-lande til USA, samt EU-Kommissionens standardkontraker. Disse grundlag anvendes i vidt omfang i dag, men deres lovlighed er blevet anfægtet og spørgsmålet skal snart afgøres af EU-Domstolen.

Nye retningslinjer fra det Europæiske Databeskyttelsesråd

Den 4. juni 2019 blev Det Europæiske Databeskyttelsesråds (EDPB) ellevte plenarmøde afholdt i Bruxelles. På mødet deltog repræsentanter fra EU- og EØS-landenes databeskyttelsesmyndigheder og Den Europæiske Databeskyttelsesmyndighed, som til sammen udgør EDPB. Mødet resulterede blandt andet i vedtagelse af nye retningslinjer på området for adfærdskodekser samt af to nye bilag som tillæg til tidligere udstedte retningslinjer vedrørende henholdsvis certificering og akkreditering.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu